Webinarer

Webinar: Dialog med Dantax om one stop shop

I samarbejde med Sønderjyllands Revision afholdt vi den 15. juni 2021 miniwebinar om de nye regler for fjernsalg/websalg af både varer og serviceydelser gældende for hele EU fra 1. juli 2021.

Du kan her se optagelser af indlæggene fra dagen.

Webinar: Aktuelt om de tyske skatte- og arbejdsmarkedsforhold 2020

DANTAX holdt sit årlige efterårsseminar den 10.11.2020, der fandt sted som webinar grundet corona.

Du kan her se optagelser af indlæggene fra dagen.

Velkomst

DBO Danmark-Tyskland

 • Ændringsprotokollat af 01.10.20
 • Væsentlige ændringer – konsekvenserne i praksis

Nyt omkring fast driftssted

 • Behandling af GmbH-direktører med bopæl i Danmark

Nyt omkring fast driftssted

 • Fast driftssted: Forskelle mellem DBO og tysk skatteret
 • Aktuel domspraksis

IT-baseret skatterevision

 • Skattemyndighederne forlanger procesbeskrivelse

IT-baseret skatterevision

 • Dataeksport fra bogføringen og andet software
 • Eksempler fra vores daglige arbejde

Moms

 • Skærpede regler omkring fjernsalg: 25% moms eller 5% Umsatzsteuer?
 • OSS One-Stop-Shop
 • Andet fra EU’s moms-digitalpakt

Arbejds- og socialret

 • Kurzarbeitergeld (arbejdsfordeling) uden fast driftssted i Tyskland
 • De 4 værste fejl ved opsigelser

ATAD (Skatteunddragelsesdirektivet) i Tyskland

 • Reglerne om beskatning og indberetningspligt for selskabsskattemodeller på tværs af grænsen

Going Concern Prognosen i Coronatiden

 • Lovændringer
 • Management Letters

Skattenyt

 • Bl.a. planlagte ændringer i den tyske ”Jahressteuergesetz 2020”

Afrunding

Tysk datterselskab – 10 faldgruber ved regnskab og skat

På vores webinar fortalte Jan Meyer-Sievers, tysk revisor/Steuerberater hos Dantax, om do’s and don’ts, når du driver datterselskab i Tyskland. Han kom ind på reglerne for bogføring, regnskab, skat og moms samt overholdelsen af frister for indberetning.

Webinaret giver dig et godt overblik over de vigtigste regler for datterselskaber i Tyskland.

Optagelsen kan du se her:

10 ting du ikke vidste om løn og skat i Tyskland – et systematisk overblik

På vores webinar fortalte Lars Eriksen, skattekonsulent hos Dantax, om do’s and don’ts, når dit firma ansætter medarbejdere i Tyskland. Han fortalte endvidere om reglerne for et fast driftssted, tysk skattepligt samt firmabil og andre anskaffelser.

Webinaret vil gav et systematisk overblik over ansatte eller medarbejdere i Tyskland, A-skat og socialsikring i Tyskland samt chancer for udstationering, tysk firmabil og andet.

Optagelsen kan du se her: