Den nye tyske regering og dens planer

Den nye tyske regering og dens planer

Den nye regerings planer er også interessante for danske investorer. Bl.a. spiller bæredygtighed og vedvarende energi en stor rolle.

Tyskland. Arbejdsulykke om morgenen på vej til homeoffice …

Tyskland. Arbejdsulykke om morgenen på vej til homeoffice …

Du er rent faktisk forsikret mod arbejdsskader, hvis du om morgenen går direkte fra sengen til skrivebordet i dit homeoffice, når du står op. Vejen til arbejde er forsikret! Sagsforhold: Sagsøger, en tysk ansat, var på vej til arbejde - turen gik fra soveværelset til...

Indberetning af tysk moms – indberetningsperioder.

Indberetning af tysk moms – indberetningsperioder.

Den tyske moms udgør 19% og 7% på fødevarer, aviser og blade. Momsen skal indberettes per måned, per kvartal eller per år. Når en tysk momspligtig virksomhed skal registreres, skal der også tages stilling til indberetningsperioderne for moms. For nye virksomheder...

A-skat/Dobbbeltbeskatning: 183-dages-reglen spøger igen.

A-skat/Dobbbeltbeskatning: 183-dages-reglen spøger igen.

Selv om der er klare regler i både Danmark og Tyskland, volder denne regel alligevel problemer. 183-dages-reglen gælder for beskatning af arbejde i et andet land end bopælslandet. Den medarbejder, der har mere end 183 arbejdsdage i et andet land i løbet af et...

REMINDER Transparenzregister

REMINDER Transparenzregister

Det tyske ejerregister ”Transparenzregister” er fra 2021 blevet et selvstændigt register, hvor alle kapitalejere skal registreres. Da der idømmes meget høje bøder ved manglende registrering, gør vi endnu en gang opmærksom på vigtigheden af at blive registreret – det...