Udlejning i Tyskland. Hvornår er indskud lejeindtægt?

Udlejning i Tyskland. Hvornår er indskud lejeindtægt?

En lejer betaler ofte et indskud (tysk: Mietkaution) på 3 måneders husleje ved indgåelse af et lejemål. Efter endt lejemål skal udlejeren inden for en rimelig frist meddele, om og hvilke krav fra det afsluttede lejeforhold han ønsker at gøre gældende over for lejeren....

“Digital afskrivning” i Tyskland

“Digital afskrivning” i Tyskland

Digitale aktiver kan nu afskrives i løbet af et år efter anskaffelsen. For alle ”digitale aktiver” antages en generel brugstid på et år, bl.a. begrundet i den hurtige udvikling. Denne straksafskrivning blev lynhurtigt vedtaget på et ministermøde den 20. januar 2021...

Skatte- og bidragssatser 2021

Skatte- og bidragssatser 2021

Kend de aktuelle satser for beskatning og social sikring for personer og virksomheder inkl. ansatte medarbejdere.