Moms – hvad gør du med usælgelige sæsonvarer i Tyskland?

Moms – hvad gør du med usælgelige sæsonvarer i Tyskland?

Sæsonvarer kan ikke sælges og bliver umoderne, og fordærvelige varer bliver ikke solgt, inden de bliver dårlige. Det er realiteten for mange virksomheder med bugnende varelagre efter corona og lockdown. En ændring af momsloven i Tyskland i foråret 2021 giver nu...

Udlejning i Tyskland. Hvornår er indskud lejeindtægt?

Udlejning i Tyskland. Hvornår er indskud lejeindtægt?

En lejer betaler ofte et indskud (tysk: Mietkaution) på 3 måneders husleje ved indgåelse af et lejemål. Efter endt lejemål skal udlejeren inden for en rimelig frist meddele, om og hvilke krav fra det afsluttede lejeforhold han ønsker at gøre gældende over for lejeren....

“Digital afskrivning” i Tyskland

“Digital afskrivning” i Tyskland

Digitale aktiver kan nu afskrives i løbet af et år efter anskaffelsen. For alle ”digitale aktiver” antages en generel brugstid på et år, bl.a. begrundet i den hurtige udvikling. Denne straksafskrivning blev lynhurtigt vedtaget på et ministermøde den 20. januar 2021...