Nyt på lønsiden

Nyt på lønsiden

Kend de aktuelle satser for beskatning og social sikring for personer og virksomheder inkl. ansatte medarbejdere.

Skatte- og bidragssatser 2022

Skatte- og bidragssatser 2022

Kend de aktuelle satser for beskatning og social sikring for personer og virksomheder inkl. ansatte medarbejdere.

Tyskland. Arbejdsulykke om morgenen på vej til homeoffice …

Tyskland. Arbejdsulykke om morgenen på vej til homeoffice …

Du er rent faktisk forsikret mod arbejdsskader, hvis du om morgenen går direkte fra sengen til skrivebordet i dit homeoffice, når du står op. Vejen til arbejde er forsikret! Sagsforhold: Sagsøger, en tysk ansat, var på vej til arbejde - turen gik fra soveværelset til...

Indberetning af tysk moms – indberetningsperioder.

Indberetning af tysk moms – indberetningsperioder.

Den tyske moms udgør 19% og 7% på fødevarer, aviser og blade. Momsen skal indberettes per måned, per kvartal eller per år. Når en tysk momspligtig virksomhed skal registreres, skal der også tages stilling til indberetningsperioderne for moms. For nye virksomheder...