Ekstern ekstraordinær skatterevision i Tyskland (”Außenprüfung”)

Ekstern ekstraordinær skatterevision i Tyskland (”Außenprüfung”)

I Tyskland gennemfører skattevæsenet (Finanzamt) regelmæssigt ekstraordinær skatterevision. Virksomheder deles op i 4 grupper kendetegnet ved omsætning og overskud: Store virksomheder Mellemstore virksomheder Små virksomheder Mikrovirksomheder Grænserne for opdelingen...

Den tyske mindsteløn stiger i to omgange: 01.07. og 01.10.2022

Den tyske mindsteløn stiger i to omgange: 01.07. og 01.10.2022

 Den 1.7.2022 steg mindstelønnen til 10,45 €  Umiddelbart en nyhed, der måske ikke interesserer danskere så meget, da de fleste tyskansatte danskere tjener langt mere. Men det er vigtigt at kende det tyske lønniveau, hvor der ikke er nogen overenskomst. Det gælder for...

Undgå inkasso og tab: Debitorstyring er blevet vigtigere

Undgå inkasso og tab: Debitorstyring er blevet vigtigere

Allerede i år 2000 udtalte professor Dr. Walter Paul i et tysk fagblad: "Den kreditrisiko, der er forbundet med et kundeforhold, og den kapital, der er bundet til at tilbyde forskellige betalingsbetingelser, medfører et behov for en effektiv debitorstyring." Sådanne...

Forrentning af skattemæssige efterbetalinger

Forrentning af skattemæssige efterbetalinger

Sidste sommer (2021) besluttede den højeste forfatningsdomstol i Tyskland, at rentesatsen for efterbetaling af skat og ditto tilgodehavende er for høj, og at der skal foretages en lovændring med tilbagevirkende kraft fra og med 01.01.2019. Nu foreligger regeringens...

REMINDER: Transparenzregister – det tyske ejerregister

REMINDER: Transparenzregister – det tyske ejerregister

Den 30.6.2022 udløber overgangsperioden for registrering i "Transparenzregister”, det tyske ejerregister – det gælder navnlig for selskaber med begrænset ansvar (GmbH). Det betyder, at alle selskaber med begrænset ansvar og deres "reelle ejere" skal være registreret i...

Digital bogføring: Danmark vs. Tyskland

Digital bogføring: Danmark vs. Tyskland

Digital bogføring – Danmark vs. Tyskland Både danske og tyske virksomheder benytter sig af digital bogføring i større eller mindre omfang. En ny bogføringslov i Danmark lægger nu op til, at danske virksomheder fra 2023 skal bogføre digitalt; dermed skal dansk...

Ukraine-tiltag. Skattebonus og rabatter i Tyskland

Ukraine-tiltag. Skattebonus og rabatter i Tyskland

For at mildne og modvirke de stigende priser bl.a. inden for fødevare- og energibranchen samt de høje benzinpriser vedtog den tyske regering i slutningen af marts en del skattelettelser for borgerne: Benzinafgiften sænkes med 0,30 €/benzin og 0,14 €/diesel over en...