Digital bogføring: Danmark vs. Tyskland

Digital bogføring: Danmark vs. Tyskland

Digital bogføring – Danmark vs. Tyskland Både danske og tyske virksomheder benytter sig af digital bogføring i større eller mindre omfang. En ny bogføringslov i Danmark lægger nu op til, at danske virksomheder fra 2023 skal bogføre digitalt; dermed skal dansk...

Ukraine-tiltag. Skattebonus og rabat på benzin i Tyskland

Ukraine-tiltag. Skattebonus og rabat på benzin i Tyskland

For at mildne de stigende energi- og høje benzinpriser har regeringen i Tyskland den 25.3.2022 vedtaget skattelettelser for borgerne: Benzinafgiften sænkes med 0,30 €/benzin og 0,14 €/diesel over en periode på tre måneder. Energiepauschale: Alle tyske skatteborgere...

Køb, salg og overdragelse af virksomhed i Tyskland – M&A

Køb, salg og overdragelse af virksomhed i Tyskland – M&A

Hvorfor opfinde den dybe tallerken igen? - Vækst via overtagelse af en eksisterende virksomhed i Tyskland. Ca. 7.000 virksomheder alene i Slesvig-Holsten og Hamborg har p.t. endnu ikke har fået afklaret ”generationsskiftet” - hvem tager over, når den nuværende ejer...

FAST EJENDOM I TYSKLAND. Hvordan beregnes 10 års-fristen?

FAST EJENDOM I TYSKLAND. Hvordan beregnes 10 års-fristen?

Avancen på privat salg af fast ejendom er normalt skattefri efter 10 år. Der findes dog undtagelser, som det er vigtigt at kende lidt mere til, når man er skattepligtig i Tyskland. 10 års-reglen gælder fra tidspunktet for salget/købet – dvs. fra den dato kontrakten...

Nyt på lønsiden

Nyt på lønsiden

Indberetning til eIndkomst for tyske ansatte; digital lægeerklæring; mindsteløn; minijob.
Forskellige tiltag og ændringer.