Headergrafik
01.09.2016

Tysk kørselsfradrag til arbejde

Her gives der fradrag i henhold til afstanden mellem hjemmet og det sædvanlige arbejdssted. Der kan kun være ét sædvanligt arbejdssted, selv om lønmodtageren pålægges at arbejde forskellige steder. For kørsel m.v. fra det sædvanlige arbejdssted til de andre (muligvis skiftende) arbejdssteder kan der fradrages rejseudgifter.

I en sag hos finansdomstolen Münster begærede en politibetjent fradrag af rejseudgifter for kørslen mellem hjemmet og politivagten. Politibetjenten blev efter ankomsten sendt ud på patrulje, som i reglen varede over 8 timer. Hun mente derfor at kunne gøre rejseudgifter gældende. 

Retten afviste dette, fordi lønmodtagerens kvalitative arbejdssted er vagten, der hvor der skrives rapporterne. Vagten er således det sædvanlige arbejdssted og der kan derfor kun gøres fradrag efter reglerne for kørsel hjem arbejde og ikke efter rejseudgiftsreglerne. Retten bemærkede også, at en administrativ medarbejder på politivagten heller ikke kan fratrække rejseudgifter. Fradrag efter reglerne om rejseudgifter ville således stille politibetjenten urimelig bedre end andre medarbejdere. FG Münster, Urteil v. 19.02.2016 - 12 K 1620/15 E).

Andre tyske skattepligtige bør kende denne tyske regel, der kan give høje fradrag, for den, der arbejder flere steder for arbejdsgiveren.

Kontakt

Kontakt