Headergrafik
10.01.2019

Skatte- og bidragssatser 2019

Hvor meget skal man overhovedet betale i skat og bidrag til den sociale sikring i Tyskland?

Her de aktuelle skattesatser: 

Selskaber:
Selskabsskat: 15%; dertil kommer 5,5% solidaritetstillæg, dvs. i alt   15,83%
Erhvervsskat (opkræves af kommunen dér, hvor der drives erhverv):    14%-16%
Fysiske personer:
Indkomst-/kildeskatten har et progressivt forløb mellem14%-45%
Eksempel for en enlig person, gennemsnitlig skattesats (uden solidaritetstillæg, som udgør 5,5% af kildestattebeløbet og kommer oveni):
- skattepligtig indkomst på op til 9.168 €0%
- skattepligtig indkomst mellem 9.169 € og 260.533 €     14%-42%
- skattepligtig indkomst over 260.533 €   45%

Da der er tale om et progressivt forløb, betyder det: jo højere indkomst, desto højere skattesats.

Den gennemsnitlige skattesats ved en skattepligtig indkomst på mellem 50.000 € og 100.000 € udgør 25%-35% og er progressiv inden for denne ramme.

Ansat medarbejder:

Hvis der foreligger et ansættelsesforhold med arbejde i Tyskland, så indeholdes kildeskatten via arbejdsgiveren som A-skat i lønafregningen som forudbetaling af indkomstskatten.

Derudover skal der betales sociale bidrag af bruttolønnen. Her er satserne til

- sygeforsikring14,6% (+ evt. ekstra tillæg fra sygekassen)
- pensionsforsikring 18,7%
- arbejdsløshedsforsikring3,0%
- plejeforsikring    2,55%

Barnløse medarbejdere over 23 år betaler selv et tillæg på 0,25% til plejeforsikring (ingen arbejdsgiverbidrag).

Bidragene til den sociale sikring ”fastfryses” fra en vis bruttoløn, hvorefter de ikke stiger mere. Grænsen ligger ved

- sygeforsikring og plejeforsikring en bruttoløn på 4.537,50 € pr. måned
- pensions- og arbejdsløshedsforsikringen bruttoløn på 6.700 € pr. måned (Vesttyskland)
en bruttoløn på 6.150 € pr. måned (Østtyskland)

 

 

Kontakt

Kontakt