Headergrafik
08.01.2020

Satser og beløbsgrænser 2020

Oversigt over satser og beløbsgrænser for skatter og bidrag til social sikring i Tyskland

De aktuelle beløbsgrænser:

Selskaber:  
Selskabsskat: 15%; dertil kommer 5,5% solidaritetstillæg, dvs. i alt 15,83%
Erhvervsskat (opkræves af kommunen dér, hvor der drives erhverv):   14%-16%
Naturlige personer:  
Indkomst-/kildeskatten har et progressivt forløb mellem      14%-45%
Eksempel for en enlig person, gennemsnitlig skattesats
(uden solidaritetstillæg, som udgør 5,5% af kildeskattebeløbet og kommer oveni):
 

Skattepligtig indkomst på op til 9.408 €   

 0%

Skattepligtig indkomst mellem 9.408 € og 270.500 €

14%-42%

Skattepligtig indkomst over 270.500 €

 45%

Da der er tale om et progressivt forløb, betyder det: jo højere indkomst, desto højere skattesats.
Den gennemsnitlige skattesats ved en skattepligtig indkomst på mellem 50.000 € og 100.000 € udgør 25%-35% og er progressiv inden for denne ramme.

Ansat medarbejder:
Hvis der foreligger et ansættelsesforhold med arbejde i Tyskland, indeholdes kildeskatten via arbejdsgiveren som A-skat i lønafregningen som forudbetaling af indkomstskatten.

Derudover skal der betales sociale bidrag af bruttolønnen. Her er satserne til:

Sygeforsikring

14,6% (+ evt. ekstra tillæg fra sygekassen)

Pensionsforsikring

18,6%

Arbejdsløshedsforsikring 

 2,40%

Plejeforsikring

 3,05%

Bidragene betales med halvdelen hver af arbejdsgiver og medarbejder.

Barnløse medarbejdere over 23 år betaler selv et tillæg på 0,25% til plejeforsikring (ingen arbejdsgiverbidrag).

Bidragene til den sociale sikring ”fastfryses” fra en vis bruttoløn, hvorefter de ikke stiger mere. Grænsen ligger ved:

Sygeforsikring og plejeforsikring:   en bruttoløn på 4.687,50 € pr. måned
Pensions- og arbejdsløshedsforsikring:   en bruttoløn på 6.900 € pr. måned (Vesttyskland)
en bruttoløn på 6.450 € pr. måned (Østtyskland)

Kontakt

Kontakt