Headergrafik
01.09.2016

Moms i Tyskland: Planer om nye regler for fakturaer over småbeløb

For at gøre alt nemmere skal grænsen for såkaldte bagatelregninger hæves fra 150 € til 200 € brutto. Begrundelsen er den, at priserne for varer og tjenesteydelser er steget i de senere år. Det gør alting nemmere for erhvervslivet og hvis det vedtages, gælder de nye regler fra 1.1.2017. 

Tyske fakturaer over småbeløb skal da blot indeholde:

  • Fuldstændigt navn og adresse på den ydende virksomhed
  • Udstedelsesdato
  • Mængde og art af de leverede genstande eller omfang og art af serviceydelsen
  • Bruttobeløb og angivelse af momssatsen eller henvisning til evt. momsfrihed.

De nye regler gælder dog ikke for:

  • EU-fjernsalg,
  • Fakturaer med omvendt betalingspligt.

Restaurationsregninger over bespisning af forretningsforbindelser skal for fremtiden stadigvæk indeholde oplysninger om deltagerne og formålet for mødet.

Dantax hjælper gerne med en korrekt faktura.

Kontakt

Kontakt