Et evigt aktuelt emne er de aktuelle satser og beløbsgrænser for de forskellige skattearter og socialforsikringsbidrag. Her en omfattende ajourført oversigt.