Headergrafik
19.06.2020

For at reducere de økonomiske konsekvenser som følge af COVID-19 krisen og styrke konjunkturen ved at øge den indenlandske efterspørgsel arbejder man...

» mere
10.04.2018

Socialforsikringen i Tyskland er som forsikringssystem anderledes end i Danmark.

» mere
10.04.2018

Systemet er principielt det samme som i Danmark, men myndighederne forlanger mere konsekvent overholdelse af lovbestemmelserne.

» mere
03.04.2018

Ny lovgivning på vej i Danmark og Tyskland.

» mere
16.01.2018

En ny EU-dom kan vende op og ned på hidtidig tysk beskatning af datterselskaber.

» mere
16.01.2018

De tyske skattemyndigheder har udsendt nye diætsatser.

» mere
16.01.2018

Den tyske entrepriseskat (”Bauabzugssteuer”) skal altid tilgodeses, hvis man arbejder som underleverandør for et byggeselskab.

» mere
16.01.2018

Europa-Kommissionen præsenterer en vidtrækkende reform af EU's momssystem.

» mere
22.12.2017

Dantax oplever en stigende efterspørgsel på vores lønafregning; vi søger derfor forstærkning snarest muligt på fuldtid eller deltid.

» mere
05.10.2017

§ 35 EstG

Moms & skat

Ifølge den nye lov foretages der kun en modregning i indkomstskatten for de selskabsdeltagere, der er andelshavere per 31.12. i et kalenderår.

» mere

Kontakt

Kontakt