Headergrafik

Vi hjælper dig på vej

ekspertise

Vi har styr på tallene: Med næsten 30 års erfaring inden for revision er vi eksperter, hvad angår økonomisk rådgivning af erhvervsvirksomheder og private, der har aktiviteter i Tyskland, eller som planlægger at etablere forretning syd for grænsen.

Nyheder

Tab af fremført underskud i selskaber (tysk selskabsskat)

Skattemæssigt underskud kan i en vis udstrækning tilbageføres til modregning i det foregående år (carry back).

Kontakt

Kontakt