Headergrafik

Regnskaber i Tyskland

Erhvervsvirksomheder er i reglen forpligtet til at opstille og offentliggøre årsregnskaber. Dette skal ske i henhold til reglerne i den tyske årsregnskabslov (indeholdt i HGB – Handelsgesetzbuch). De tyske årsregnskaber ligner de danske til en vis grad. I de tyske regnskaber er det dog ikke tilladt at opskrive aktiver. Regnskaberne bygger meget på forsigtighedsprincippet, formålet er således kreditorbeskyttelse.

Årsregnskaberne er (med visse ændringer) grundlag for opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Her har mindre virksomheder, og virksomheder, der driver formueforvaltning mulighed for at aflevere et såkaldt kontantregnskab. Her medtages der kun indtægter, der er modtaget og udgifter, der er afholdt i det pågældende år.

Det er som regel heller ikke noget problem, hvis vi skal foretage bogføring eller rapportere efter et bestemt skema eller specielle kontoplaner. Vi kan tilbyde at bruge virksomhedens danske kontoplan.

Vi tager os også af den elektroniske offentliggørelse af dit selskabs årsrapport i Tyskland.

 

 

Kontakt

Kontakt