Denne databeskyttelseserklæring gælder for databehandlingen gennem:

Ansvarlig:
DANTAX Steuerberatungsgesellschaft mbH
Am Oxer 7
24955 Flensburg-Harrislee
Telefon: +49 461 700 35 0
Telefax: +49 461 700 35 99
Email: info@dantax.dk

Virksomhedens databeskyttelsesansvarlige kan kontaktes under ovennævnte adresse, med post: att. den databeskyttelsesansvarlige, henholdvist under datenschutz@dantax.dk.

2. Indsamling og lagring af persondata såvel som art af og formål med deres anvendelse:

a) Ved besøg på hjemmesiden:
Ved besøg på vores hjemmeside www.dantax.dk bliver der gennem den browser, der anvendes på din terminal, automatisk sendt informationer til serveren for vores hjemmeside. Disse informationer gemmes temporært i en såkaldt logfil. De følgende informationer bliver derved registreret uden din medvirken og lagret indtil den automatiske sletning:

• IP-adresse fra den forespørgende computer,
• dato og tidspunkt for access,
• navn og URL for den hentede fil,
• hjemmeside, hvorfra accessen foretoges (Referrer-URL),
• den browser, der er blevet brugt, og i givet fald din computers driftssystem såvel som din access-providers navn.
De nævnte filer bliver behandelt af os til de følgende formål:
• garanti for en problemløs opbygning af forbindelsen på hjemmesiden,
• garanti for en komfortabel brug af vores hjemmeside,
• analyse af systemsikkerheden og -stabiliteten såvel som
• til yderligere administrative formål.
Det retslige grundlag for databehandlingen er art. 6, stk. 1, 1. pkt., litra f i GDPR. Vores berettigede interesse følger af de ovenfor opførte formål til dataindsamling. I intet tilfælde bruger vi de indsamlede data til det formål at drage konklusioner om din person.

b) Ved brug af vores kontaktformular:
Til spørgsmål af enhver art byder vi muligheden for dig at tage kontakt med os via en kontaktformular, som du kan finde på hjemmesiden. Hertil er det nødvendigt at angive en gyldig e-mailadresse, så vi kan vide, fra hvem forespørgselen stammer, og for at kunne besvare den. Der kan frivilligt gives yderligere oplysninger.
Databehandlingen med formålet for kontakthenvendelse til os sker i henhold til art. 6, stk. 1, 1. pkt., lit. a i GDPR på grundlag af dit frivillige samtykke.
De personoplysninger, vi har indsamlet med henblik på anvendelse af kontaktformularen, slettes automatisk efter vi har besvaret din forespørgsel.

c) Ved tilmelding til vores newsletter:
Såfremt du i henhold til art. 6, stk. 1, 1. pkt., lit. a i GDPR udtrykkeligt har samtykket, anvender vi din e-mailadresse til regelmæssigt at udsende vores newsletter. For modtagelsen af newsletteret er angivelsen af en e-mailadresse tilstrækkelig.
Afmelding er mulig til enhver tid, for eksempel via et link i slutningen af ethvert newsletter. Alternativt kan du også til enhver tid sende dit ønske om afmelding via e-mail til info@dantax.dk.

3. Videregivelse af data:

Der foretages ikke nogen videregivelse af dine personlige data til tredje til andre formål end de, der efterfølgende er opført. Vi giver kun dine personlige data videre til tredje, hvis
• du i henhold til art. 6, stk. 1, 1. pkt., lit. a GDPR har givet din udtrykkelige samtykke,
• videregivelsen i henhold til art. 6, stk. 1, 1. pkt., lit. f GDPR er nødvendig til fremsættelse, til udøvelse eller til forsvar af retskrav og hvis der ikke er grund til at antage, at du har en overvejende beskyttelsesværdig interesse i ikke at videregive dine data,
• der eksisterer en lovmæssig forpligtelse til videregivelse i henhold til art. 6, stk. 1, 1. pkt., lit. c GDPR, såvel som
• dette er lovmedholdeligt og i henhold til art. 6, stk. 1, 1. pkt., lit. b GDPR nødvendigt til afviklingen af kontraktsforhold med dig.

4. Cookies:

Vi anvender cookies på vores side. Herved drejer det sig om små filer, som din browser anbringer automatisk og som også gemmes på din terminal (bærbar, tablet, smartphone, o. lign.), når du besøger vores hjemmeside. Cookies påfører ikke nogen skade på din terminal, indeholder ikke virusser, trojanere eller anden skadelig software.

I cookien gemmes der informationer, der fremgår i hvert enkelt tilfælde i forbindelse med den specifikt anvendte terminal. Dette betyder dog ikke, at vi derved umiddelbart får kendskab til din identitet.

Anvendelse af cookies tjener på den ene side til, at gøre brugen af vores tilbud mere interessant for dig. Sådan anvender vi såkaldte session-cookies for at genkende, om du har besøgt enkelte sider på vores hjemmeside. Disse slettes automatisk efter du har forladt vores side.

Derudover anvender vi ligeledes temporære cookies til optimering af brugervenligheden, der for en bestemt fastlagt tid bliver gemt på din terminal. Når du igen besøger vores side, for at benytte dig af vores tjenester, genkendes det automatisk, at du allerede har været hos os og hvilke indlæsninger og indstillinger du har foretaget, for ikke at skulle indtaste dem en gang til.

På den anden side anvender vi cookies, for statistisk at kunne registrere brugen af vores hjemmeside og analysere dem med henblik på at optimere vores tilbud til dig (se ciffer 5). Disse cookies gør det muligt for os, ved et fornyet besøg på vores hjemmeside automatisk at kunne genkende, om du allerede har været hos os. Disse cookies slettes i hvert enkelt tilfælde automatisk efter et fastlagt tidsrum. De ved hjælp af cookies behandlede data er nødvendige for de nævnte formål til varetagelse af vores såvel som tredjepersoners berettigede interesser i henhold til art. 6, stk. 1, 1. pkt., lit. f GDPR.

De fleste browsere accepterer automatisk cookies. Du kan dog konfigurere din browser sådan, at der ikke gemmes cookies på din computer eller der altid viser sig en henvisning, før en ny cookie bliver anbragt. Den fuldstændige deaktiviering af cookies kan dog føre til, at du ikke kan anvende alle funktioner på vores hjemmeside.

5. Anvendelse af Google Analytics:

Til formålet for behovsorienteret opbygning og permanent optimering af vores sider anvender vi på grundlag af art. 6, stk. 1, 1. pkt., lit. f GDPR Google Analytics, en webanalysetjeneste fra Google Inc. (https://www.google.de/intl/de/about/) (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; efterfølgende ”Google”). I denne sammenhæng opbygges der pseudoanonymiserede brugsprofiler og anvendes der cookies (se under ciffer 4). De gennem cookien fremkomne informationer om brugen af denne webside såsom
• browser-typ/-version,
• anvendt driftssystem,
• referrer-URL (den forhen besøgte side),
• hostnavn for adgangscomputeren (IP-adresse),
• tidspunkt for serverforespørgslen,
bliver sendt til en server fra Google i USA og lagret der. Informationerne anvendes, for at analysere brugen af hjemmesiden, for at sammenstille rapporter over hjemmesideaktiviteterne og for at udføre yderligere serviceydelser om brugen af hjemmesiden og brugen af internettet til formål for markedsforskningen og den behovsorienterede opbygning af disse internetsider. Disse informationer bliver i givet fald også videregivet til tredje, såfremt dette er fastsat ved lov, eller såvidt som tredje behandler disse data efter ordre. Der bliver under ingen omstændigheder bragt din IP-adresse sammen med andre data fra Google. IP-adresserne bliver anonymiseret, så at en identificering ikke er mulig (IP-masking).

Du kan forhindre installationen af cookies gennem en tilsvarende indstilling af browsersoftwaren; vi henviser dog til, at det i dette tilfælde i givet fald kan føre til, at der ikke kan anvendes samtlige funktioner i fuldt omfang på denne hjemmeside.

Du kan derudover forhindre registreringen af de gennem cookien indsamlede og til din brug af hjemmesiden relaterede data (inkl. din IP-adresse) såvel som behandlingen af disse data gennem Google, idet du downloader og installerer en browser-add-on (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=dk).

Alternativt til browser-add-on, navnligt ved browsere på mobile terminaler, kan du derudover forhindre registreringen gennem Google Analytics, idet du klikker på dette link. Der bliver sat en opt-out-cookie, der forhindrer den fremtidige registrering af dine data, når du i fremtiden besøger denne hjemmeside. Opt-out-cookien gælder kun for denne browser og kun for vores hjemmeside og bliver gemt på din terminal. Hvis du sletter cookies i denne browser, så skal du igen etablere denne opt-out-cookie.

Yderligere informationer om databeskyttelsen i forbindelse med Google Analytics finder du for eksempel i Google Analytics-Hjælp (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=da).

6. Anvendelsen af DoubleClick by Google:

Denne hjemmeside bruger Online Marketing Tool DoubleClick by Google. DoubleClick anvender cookies (se under ciffer 4), for at kunne indrykke relevante annoncer for brugerne, for at forbedre rapporterne til kampagner eller for at undgå, at en bruger ser den samme annoncer flere gange. Via en cookie-ID registrerer Google, hvilke annoncer der bliver indrykket i hvilken browser og kan således forhindre, at disse vises for flere gange. Derudover kan DoubleClick ved hjælp af cookie-ID registrere såkaldte conversions, der relaterer sig til annonceforespørgsler. Det er for eksempel tilfældet, når en bruger ser en DoubleClick-annonce, og senere med den samme browser besøger annoncørerens hjemmeside og køber noget der. I henhold til Google indeholder DoubleClick-cookies ingen personrelaterede informationer.

På grund af de anvendte marketing-tools opbygger din browser automatisk en direkte forbindelse med serveren hos Google. Vi har ingen indflydelse på omfanget og den videre anvendelse af de data, der bliver indsamlet gennem anvendelsen af dette tool hos Google, og informerer dig derfor så vidt, som vi har kendskab til dette: Gennem integreringen af DoubleClick modtager Google informationen om, at du har besøgt den tilsvarende del af vores internetoptræden, eller har klikket på en annonce fra os. Såfremt du er registreret ved en tjeneste fra Google, kan Google tilordne besøget til din account. Selv hvis du ikke er registreret ved Google hhv. ikke er logget ind, er der mulighed for, at udbyderen får kendskab til din IP-adresse og gemmer den.

Du kan forhindre deltagelsen i denne tracking på forskellige måder:
• gennem en tilsvarende indstilling af din browser-software, navnligt fører undertrykkelsen af tredjeparts-cookies til, at du ikke modtager annoncer fra tredjeparter;
• gennem deaktivering af cookies for conversion-tracking, idet du indstiller din browser sådan, at cookies fra domænet ”www.googleadservices.com” bliver blokeret, www.google.de/settings/ads, hvorved denne indstilling bliver slettet, når du sletter dine cookies;
• gennem deaktivering af interesserelaterede annoncer fra udbydere, der er del af selvreguleringskampagnen ”About Ads”, via linket www.aboutads.info/choices, hvorved denne indstilling bliver slettet, når du sletter dine cookies;
• gennem permanent deaktivering i dine browsere Firefox, Internetexplorer eller Google Chrome under linket www.google.com/settings/ads/plugin. Vi henviser dig til, at du i dette tilfælde i givet fald ikke kan bruge alle funktioner i dette tilbud.

Det retslige grundlag for behandlingen af dine data er art. 6, stk. 1, 1. pkt., lit. f GDPR. Yderligere informationer til DoubleClick by Google kan du finde under www.google.de/doubleclick og support.google.com/adsense/answer/2839090, såvel som vedrørende databeskyttelse ved Google generelt: www.google.de/intl/de/policies/privacy. Alternativ kan du gå på hjemmesiden for Network Advertising Initiative (NAI) under www.networkadvertising.org.

7. Anvendelsen af Google Maps:

Vores hjemmeside anvender en Google Maps Interface(API), for at kunne vise geografiske informationer visuelt. Google Maps er et produkt fra Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; efterfølgende ”Google”). Ved anvendelsen af Google Maps bliver der også af Google indsamlet, behandlet og brugt data om anvendelsen af maps-funktioner gennem brugere på hjemmesiden. Du kan se nærmere informationer om databehandlingen gennem Google på henvisningerne om databeskyttelse fra Google
En videregående vejledning til administration af egne data i forbindelse med Google-produkter befinder sig her: support.google.com/accounts/answer/3024190.

8. Den registrerede persons rettigheder:

Du har ret til:
• i henhold til art. 15 GDPR at forlange oplysning om dine personoplysninger, der bliver behandlet af os. Især kan du forlange oplysning om formålet med behandlingen, kategorien af personoplysninger, kategorier af modtagere, som dine personoplysninger er blevet eller vil blive videregivet til, det påtænkte tidsrum, hvor personoplysningerne vil blive opbevaret, retten til at anmode om berigtigelse, sletning, begrænsning af behandlingen eller indsigelse, retten til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed, oprindelse af dine data, såfremt de ikke blev indsamlet hos os, såvel som om forekomsten af automatiske afgørelser inklusive profilering og i givet fald meningsfulde informationer om deres detaljer;
• i henhold til art. 16 GDPR at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget uden unødig forsinkelse eller komplettering af dine personoplysninger, der er gemt hos os;
• i henhold til art. 17 GDPR at forlange sletningen af de personoplysninger, der er gemt hos os, for såvidt som ikke behandlingen er nødvendig for at udøve retten til ytrings- og informationsfrihed, for at overholde en retslig forpligtelse, af hensyn til samfundsmæssig interesse eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares;
• i henhold til art. 18 GDPR at forlange begrænsningen af behandlingen af dine personoplysninger, såvidt som rigtigheden af personoplysningerne bestrides af dig, behandlingen er ulovlig, men du modsætter dig sletningen af dem og vi ikke længere har brug for personoplysningerne, men de er nødvendige for dig for at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller du i henhold til art. 21 GDPR har indgivet indsigelse mod behandlingen;
• i henhold til art. 20 GDPR i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format at modtage dine personoplysninger, som du har stillet til vores rådighed, eller at transmittere dem til en anden ansvarlig person;
• i henhold til art. 7, stk. 3 GDPR at tilbagekalde dit engang overfor os tildelte samtykke. Dette har til følge, at vi for fremtiden ikke må fortsætte længre den databehandling, der beroede på dette samtykke og
• i henhold til art. 77 GDPR til at indgive klage til en tilsynsmyndighed. I regelen kan du henvende dig til tilsynsmyndigheden på dit sædvanlige opholdssted eller dit arbejdsplads eller vores hjemsted.

9. Retten til at gøre indsigelse: 

Såfremt dine personoplysninger bliver behandlet på grundlag af berettigede interesser i henhold til art. 6, stk. 1, 1. pkt., lit. f GDPR, har du ret til, i henhold til art. 21 GDPR at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger, såfremt der foreligger grunde, der vedrører din særlige situation, eller indsigelsen vedrører den direkte markedsføring. I sidstnævnte tilfælde har du en generel indsigelsesret, der uden oplysning om en bestemt situation skal gennemføres af os. Hvis du ønsker at gøre brug af din ret til tilbagekaldelse eller indsigelse, så er en e-mail nok til info@dantax.dk.

10. Datasikkerhed:

Vi anvender ved besøg på vores hjemmeside det udbredte SSL-system (Secure Socket Layer) i forbindelse med det til enhver tid værende højest mulige krypteringsniveau, der understøttes af din browser. I regelen drejer det sig derved om en 256-bit kryptering. Hvis din browser ikke understøtter 256-bit kryptering, går vi i stedet for tilbage til 128-bit v3 teknologi. Om en enkelt side på vores hjemmeside bliver transmitteret i krypteret tilstand, kan du se på den lukkede visning af nøgle- hhv. låseikonet i den nederste statuslinje i din browser.

Vi anvender i øvrigt egnede tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, for at sikre dine data mod tilfældige eller forsætlige manipulationer, delvist eller fuldstændigt tab, ødelæggelse eller mod ubeføjet acces fra uberettigede tredje. Vores sikkerhedsforanstaltninger forbedres løbende svarende til den teknologiske udvikling.

11. Aktualitet og ændring af denne databeskyttelseserklæring

Denne databeskyttelseserklæring er aktuelt gyldig og har versionen maj 2018. Gennem videreudviklingen af vores hjemmeside og tilbud herom, eller på grund af ændrede lovkrav henholdsvist krav fra myndighederne, kan det blive nødvendigt at ændre denne databeskyttelseserklæring. Den aktuelt gyldige version af databeskyttelseserklæringen kan til enhver tid hentes og udprintes på hjemmesiden under www.dantax.dk/datenschutz/

Klik på følgende link, hvis du ikke ønsker, at dit besøg skal registreres af Google Analytics. Der sættes en opt-out-cookie, som forhindrer en fremtidig registrering af dine data, når du besøger denne hjemmeside: Deaktivér Google Analytics

Yderligere oplysninger om betingelser for brug og beskyttelse af personlige data finder du henholdsvis under http://www.google.com/analytics/terms/de.html og under https://www.google.de/intl/de/policies/. Vi gør opmærksom på, at Google Analytics på denne hjemmeside er blevet udvidet med koden „anonymizeIp“, for at sikre en anonymiseret registrering af IP-adresser (også kaldet IP-maskering).

Cookies Hvis du ønsker at blokere eller slette cookies, skal du ændre dine browserindstillinger. For at styre cookies lader de fleste browsere dig enten acceptere eller afvise alle cookies eller kun acceptere visse typer af cookies. Proceduren for styring og sletning af cookies varierer, afhængigt af hvilken browser du bruger. Du kan finde flere informationer om dette via hjælpefunktionen i din browser. Hvis du forsætter med at bruge vores hjemmeside uden at ændre dine cookieindstillinger, accepterer du samtidig brugen af cookies.

Datenschutzerklärung

DATENSCHUTZ

1. Name und Kontaktdaten des für die Verarbeitung Verantwortlichen sowie des betrieblichen Datenschutzbeauftragten:

Diese Datenschutzerklärung gilt für die Datenverarbeitung durch:

Verantwortlicher:
DANTAX Steuerberatungsgesellschaft mbH
Am Oxer 7
24955 Flensburg-Harrislee

Telefon: +49 461 700 35 0
Telefax: +49 461 700 35 99
E-Mail: info(at)dantax.dk

Der betriebliche Datenschutzbeauftragte ist unter der o.g. Anschrift, zu Hd. des Datenschutzbeauftragten, beziehungsweise unter datenschutz(at)dantax.dk erreichbar.

2. Erhebung und Speicherung personenbezogener Daten sowie Art und Zweck von deren Verwendung:

a) Beim Besuch der Website:
Beim Aufrufen unserer Website www.dantax.dk werden durch den auf Ihrem Endgerät zum Einsatz kommenden Browser automatisch Informationen an den Server unserer Website gesendet. Diese Informationen werden temporär in einem sog. Logfile gespeichert. Folgende Informationen werden dabei ohne Ihr Zutun erfasst und bis zur automatisierten Löschung gespeichert:

 • IP-Adresse des anfragenden Rechners,
 • Datum und Uhrzeit des Zugriffs,
 • Name und URL der abgerufenen Datei,
 • Website, von der aus der Zugriff erfolgt (Referrer-URL),
 • verwendeter Browser und ggf. das Betriebssystem Ihres Rechners sowie der Name Ihres Access-Providers.

Die genannten Daten werden durch uns zu folgenden Zwecken verarbeitet:

 • Gewährleistung eines reibungslosen Verbindungsaufbaus der Website,
 • Gewährleistung einer komfortablen Nutzung unserer Website,
 • Auswertung der Systemsicherheit und -stabilität sowie
 • zu weiteren administrativen Zwecken.

Die Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO. Unser berechtigtes Interesse folgt aus oben aufgelisteten Zwecken zur Datenerhebung. In keinem Fall verwenden wir die erhobenen Daten zu dem Zweck, Rückschlüsse auf Ihre Person zu ziehen.

b) Bei Nutzung unseres Kontaktformulars:
Bei Fragen jeglicher Art bieten wir Ihnen die Möglichkeit, mit uns über ein auf der Website bereitgestelltes Formular Kontakt aufzunehmen. Dabei ist die Angabe einer gültigen E-Mail-Adresse erforderlich, damit wir wissen, von wem die Anfrage stammt und um diese beantworten zu können. Weitere Angaben können freiwillig getätigt werden.
Die Datenverarbeitung zum Zwecke der Kontaktaufnahme mit uns erfolgt nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO auf Grundlage Ihrer freiwillig erteilten Einwilligung.
Die für die Benutzung des Kontaktformulars von uns erhobenen personenbezogenen Daten werden nach Erledigung der von Ihnen gestellten Anfrage automatisch gelöscht.

c) Bei Anmeldung für unseren Newsletter:
Sofern Sie nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ausdrücklich eingewilligt haben, verwenden wir Ihre E-Mail-Adresse dafür, Ihnen regelmäßig unseren Newsletter zu übersenden. Für den Empfang des Newsletters ist die Angabe einer E-Mail-Adresse ausreichend.
Die Abmeldung ist jederzeit möglich, zum Beispiel über einen Link am Ende eines jeden Newsletters. Alternativ können Sie Ihren Abmeldewunsch gerne auch jederzeit an info(at)dantax.dk per E-Mail senden.

3. Weitergabe von Daten:

Eine Übermittlung Ihrer persönlichen Daten an Dritte zu anderen als den im Folgenden aufgeführten Zwecken findet nicht statt. Wir geben Ihre persönlichen Daten nur an Dritte weiter, wenn:

 • Sie Ihre nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ausdrückliche Einwilligung dazu erteilt haben,
 • die Weitergabe nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist und kein Grund zur Annahme besteht, dass Sie ein überwiegendes schutzwürdiges Interesse an der Nichtweitergabe Ihrer Daten haben,
 • für den Fall, dass für die Weitergabe nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. c DSGVO eine gesetzliche Verpflichtung besteht, sowie
 • dies gesetzlich zulässig und nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO für die Abwicklung von Vertragsverhältnissen mit Ihnen erforderlich ist.

4. Cookies:

Wir setzen auf unserer Seite Cookies ein. Hierbei handelt es sich um kleine Dateien, die Ihr Browser automatisch erstellt und die auf Ihrem Endgerät (Laptop, Tablet, Smartphone o.ä.) gespeichert werden, wenn Sie unsere Seite besuchen. Cookies richten auf Ihrem Endgerät keinen Schaden an, enthalten keine Viren, Trojaner oder sonstige Schadsoftware.

In dem Cookie werden Informationen abgelegt, die sich jeweils im Zusammenhang mit dem spezifisch eingesetzten Endgerät ergeben. Dies bedeutet jedoch nicht, dass wir dadurch unmittelbar Kenntnis von Ihrer Identität erhalten.

Der Einsatz von Cookies dient einerseits dazu, die Nutzung unseres Angebots für Sie angenehmer zu gestalten. So setzen wir sogenannte Session-Cookies ein, um zu erkennen, dass Sie einzelne Seiten unserer Website bereits besucht haben. Diese werden nach Verlassen unserer Seite automatisch gelöscht.

Darüber hinaus setzen wir ebenfalls zur Optimierung der Benutzerfreundlichkeit temporäre Cookies ein, die für einen bestimmten festgelegten Zeitraum auf Ihrem Endgerät gespeichert werden. Besuchen Sie unsere Seite erneut, um unsere Dienste in Anspruch zu nehmen, wird automatisch erkannt, dass Sie bereits bei uns waren und welche Eingaben und Einstellungen sie getätigt haben, um diese nicht noch einmal eingeben zu müssen.

Zum anderen setzten wir Cookies ein, um die Nutzung unserer Website statistisch zu erfassen und zum Zwecke der Optimierung unseres Angebotes für Sie auszuwerten (siehe Ziff. 5). Diese Cookies ermöglichen es uns, bei einem erneuten Besuch unserer Seite automatisch zu erkennen, dass Sie bereits bei uns waren. Diese Cookies werden nach einer jeweils definierten Zeit automatisch gelöscht. Die durch Cookies verarbeiteten Daten sind für die genannten Zwecke zur Wahrung unserer berechtigten Interessen sowie der Dritter nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO erforderlich.

Die meisten Browser akzeptieren Cookies automatisch. Sie können Ihren Browser jedoch so konfigurieren, dass keine Cookies auf Ihrem Computer gespeichert werden oder stets ein Hinweis erscheint, bevor ein neuer Cookie angelegt wird. Die vollständige Deaktivierung von Cookies kann jedoch dazu führen, dass Sie nicht alle Funktionen unserer Website nutzen können.

5. Verwendung von Google Analytics:

Zum Zwecke der bedarfsgerechten Gestaltung und fortlaufenden Optimierung unserer Seiten nutzen wir auf Grundlage des Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO Google Analytics, ein Webanalysedienst der Google Inc. (https://www.google.de/intl/de/about/) (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; im Folgenden „Google“). In diesem Zusammenhang werden pseudonymisierte Nutzungsprofile erstellt und Cookies (siehe unter Ziff. 4) verwendet. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Website wie

 • Browser-Typ/-Version,
 • verwendetes Betriebssystem,
 • Referrer-URL (die zuvor besuchte Seite),
 • Hostname des zugreifenden Rechners (IP-Adresse),
 • Uhrzeit der Serveranfrage,

werden an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Die Informationen werden verwendet, um die Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen zu Zwecken der Marktforschung und bedarfsgerechten Gestaltung dieser Internetseiten zu erbringen. Auch werden diese Informationen gegebenenfalls an Dritte übertragen, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben ist oder soweit Dritte diese Daten im Auftrag verarbeiten. Es wird in keinem Fall Ihre IP-Adresse mit anderen Daten von Google zusammengeführt. Die IP-Adressen werden anonymisiert, so dass eine Zuordnung nicht möglich ist (IP-Masking).

Sie können die Installation der Cookies durch eine entsprechende Einstellung der Browser-Software verhindern; wir weisen jedoch darauf hin, dass in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich genutzt werden können.

Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem Sie ein Browser-Add-on herunterladen und installieren (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de).

Alternativ zum Browser-Add-on, insbesondere bei Browsern auf mobilen Endgeräten, können Sie die Erfassung durch Google Analytics zudem verhindern, indem Sie auf diesen Link klicken. Es wird ein Opt-out-Cookie gesetzt, das die zukünftige Erfassung Ihrer Daten beim Besuch dieser Website verhindert. Der Opt-out-Cookie gilt nur in diesem Browser und nur für unsere Website und wird auf Ihrem Gerät abgelegt. Löschen Sie die Cookies in diesem Browser, müssen Sie das Opt-out-Cookie erneut setzen.

Weitere Informationen zum Datenschutz im Zusammenhang mit Google Analytics finden Sie etwa in der Google Analytics-Hilfe (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de).

6. Verwendung von DoubleClick by Google:

Diese Webseite nutzt das Online Marketing Tool DoubleClick by Google. DoubleClick setzt Cookies (siehe unter Ziff. 4) ein, um für die Nutzer relevante Anzeigen zu schalten, die Berichte zur Kampagnenleistung zu verbessern oder um zu vermeiden, dass ein Nutzer die gleichen Anzeigen mehrmals sieht. Über eine Cookie-ID erfasst Google, welche Anzeigen in welchem Browser geschaltet werden und kann so verhindern, dass diese mehrfach angezeigt werden. Darüber hinaus kann DoubleClick mithilfe von Cookie-IDs sog. Conversions erfassen, die Bezug zu Anzeigenanfragen haben. Das ist etwa der Fall, wenn ein Nutzer eine DoubleClick-Anzeige sieht und später mit demselben Browser die Website des Werbetreibenden aufruft und dort etwas kauft. Laut Google enthalten DoubleClick-Cookies keine personenbezogenen Informationen.

Aufgrund der eingesetzten Marketing-Tools baut Ihr Browser automatisch eine direkte Verbindung mit dem Server von Google auf. Wir haben keinen Einfluss auf den Umfang und die weitere Verwendung der Daten, die durch den Einsatz dieses Tools durch Google erhoben werden und informieren Sie daher entsprechend unserem Kenntnisstand: Durch die Einbindung von DoubleClick erhält Google die Information, dass Sie den entsprechenden Teil unseres Internetauftritts aufgerufen oder eine Anzeige von uns angeklickt haben. Sofern Sie bei einem Dienst von Google registriert sind, kann Google den Besuch Ihrem Account zuordnen. Selbst wenn Sie nicht bei Google registriert sind bzw. sich nicht eingeloggt haben, besteht die Möglichkeit, dass der Anbieter Ihre IP-Adresse in Erfahrung bringt und speichert.

Sie können die Teilnahme an diesem Tracking-Verfahren auf verschiedene Weise verhindern:

 • durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software, insbesondere führt die Unterdrückung von Drittcookies dazu, dass Sie keine Anzeigen von Drittanbietern erhalten;
 • durch Deaktivierung der Cookies für Conversion-Tracking, indem Sie Ihren Browser so einstellen, dass Cookies von der Domain „www.googleadservices.com“ blockiert werden, https://www.google.de/settings/ads, wobei diese Einstellung gelöscht wird, wenn Sie Ihre Cookies löschen;
 • durch Deaktivierung der interessenbezogenen Anzeigen der Anbieter, die Teil der Selbstregulierungs-Kampagne „About Ads“ sind, über den Link http://www.aboutads.info/choices, wobei diese Einstellung gelöscht wird, wenn Sie Ihre Cookies löschen;
 • durch dauerhafte Deaktivierung in Ihren Browsern Firefox, Internetexplorer oder Google Chrome unter dem Link http://www.google.com/settings/ads/plugin. Wir weisen Sie darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht alle Funktionen dieses Angebots vollumfänglich nutzen können.

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer Daten ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DS-GVO. Weitere Informationen zu DoubleClick by Google erhalten Sie unter https://www.google.de/doubleclick und http://support.google.com/adsense/answer/2839090, sowie zum Datenschutz bei Google allgemein: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Alternativ können Sie die Webseite der Network Advertising Initiative (NAI) unter http://www.networkadvertising.org besuchen.

7. Verwendung von Google Maps:

Unsere Website verwendet eine Google Maps Schnittstelle (API), um geographische Informationen visuell darzustellen. Google Maps ist ein Produkt der Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; im Folgenden „Google“). Bei der Nutzung von Google Maps werden von Google auch Daten über die Nutzung der Maps-Funktionen durch Besucher der Websiten erhoben, verarbeitet und genutzt. Nähere Informationen über die Datenverarbeitung durch Google können Sie den Datenschutzhinweisen von Google entnehmen.
Eine weitergehende Anleitung zum Verwalten der eigenen Daten im Zusammenhang mit Google-Produkten findet sich hier: https://support.google.com/accounts/answer/3024190.

8. Betroffenenrechte:

Sie haben das Recht:

 • gemäß Art. 15 DSGVO Auskunft über Ihre von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten zu verlangen. Insbesondere können Sie Auskunft über die Verarbeitungszwecke, die Kategorie der personenbezogenen Daten, die Kategorien von Empfängern, gegenüber denen Ihre Daten offengelegt wurden oder werden, die geplante Speicherdauer, das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung oder Widerspruch, das Bestehen eines Beschwerderechts, die Herkunft ihrer Daten, sofern diese nicht bei uns erhoben wurden, sowie über das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling und ggf. aussagekräftigen Informationen zu deren Einzelheiten verlangen;
 • gemäß Art. 16 DSGVO unverzüglich die Berichtigung unrichtiger oder Vervollständigung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen;
 • gemäß Art. 17 DSGVO die Löschung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen, soweit nicht die Verarbeitung zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information, zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, aus Gründen des öffentlichen Interesses oder zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist;
 • gemäß Art. 18 DSGVO die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen, soweit die Richtigkeit der Daten von Ihnen bestritten wird, die Verarbeitung unrechtmäßig ist, Sie aber deren Löschung ablehnen und wir die Daten nicht mehr benötigen, Sie jedoch diese zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigen oder Sie gemäß Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung eingelegt haben;
 • gemäß Art. 20 DSGVO Ihre personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesebaren Format zu erhalten oder die Übermittlung an einen anderen Verantwortlichen zu verlangen;
 • gemäß Art. 7 Abs. 3 DSGVO Ihre einmal erteilte Einwilligung jederzeit gegenüber uns zu widerrufen. Dies hat zur Folge, dass wir die Datenverarbeitung, die auf dieser Einwilligung beruhte, für die Zukunft nicht mehr fortführen dürfen und
 • gemäß Art. 77 DSGVO sich bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren. In der Regel können Sie sich hierfür an die Aufsichtsbehörde Ihres üblichen Aufenthaltsortes oder Arbeitsplatzes oder unseres Geschäftssitzes wenden.

9. Widerspruchsrecht:

Sofern Ihre personenbezogenen Daten auf Grundlage von berechtigten Interessen gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO verarbeitet werden, haben Sie das Recht, gemäß Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten einzulegen, soweit dafür Gründe vorliegen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben oder sich der Widerspruch gegen Direktwerbung richtet. Im letzteren Fall haben Sie ein generelles Widerspruchsrecht, das ohne Angabe einer besonderen Situation von uns umgesetzt wird. Möchten Sie von Ihrem Widerrufs- oder Widerspruchsrecht Gebrauch machen, genügt eine E-Mail an info(at)dantax.dk.

10. Datensicherheit:

Wir verwenden innerhalb des Website-Besuchs das verbreitete SSL-Verfahren (Secure Socket Layer) in Verbindung mit der jeweils höchsten Verschlüsselungsstufe, die von Ihrem Browser unterstützt wird. In der Regel handelt es sich dabei um eine 256 Bit Verschlüsselung. Falls Ihr Browser keine 256-Bit Verschlüsselung unterstützt, greifen wir stattdessen auf 128-Bit v3 Technologie zurück. Ob eine einzelne Seite unseres Internetauftrittes verschlüsselt übertragen wird, erkennen Sie an der geschlossenen Darstellung des Schüssel- beziehungsweise Schloss-Symbols in der unteren Statusleiste Ihres Browsers.

Wir bedienen uns im Übrigen geeigneter technischer und organisatorischer Sicherheitsmaßnahmen, um Ihre Daten gegen zufällige oder vorsätzliche Manipulationen, teilweisen oder vollständigen Verlust, Zerstörung oder gegen den unbefugten Zugriff Dritter zu schützen. Unsere Sicherheitsmaßnahmen werden entsprechend der technologischen Entwicklung fortlaufend verbessert.

11. Aktualität und Änderung dieser Datenschutzerklärung

Diese Datenschutzerklärung ist aktuell gültig und hat den Stand Mai 2018. Durch die Weiterentwicklung unserer Website und Angebote darüber oder aufgrund geänderter gesetzlicher beziehungsweise behördlicher Vorgaben kann es notwendig werden, diese Datenschutzerklärung zu ändern. Die jeweils aktuelle Datenschutzerklärung kann jederzeit auf der Website unter www.dantax.dk/datenschutz von Ihnen abgerufen und ausgedruckt werden.

Cookies