Repowering

Repowering

Fra 2021 ophører de oprindelige støtteordninger fastlagt i den tyske lov om støtte til vedvarende energi (EEG) fra 2000. Dermed falder også subventionen af ca. 15.000 vindkraftanlæg væk i løbet af de næste 10 år – og for mange danske investorer med vindmøller i...
Satser og beløbsgrænser 2020

Satser og beløbsgrænser 2020

Oversigt over satser og beløbsgrænser for skatter og bidrag til social sikring i Tyskland De aktuelle beløbsgrænser: Selskaber:   Selskabsskat: 15%; dertil kommer 5,5% solidaritetstillæg, dvs. i alt 15,83% Erhvervsskat (opkræves af kommunen dér, hvor der drives...