Direktør på tværs af landegrænsen

Direktør på tværs af landegrænsen

Er en direktør i et dansk moderselskab samtidig direktør i et tysk datterselskab, skal han muligvis foretage en opdeling af sin indkomst mht. skattepligten. Opdelingen foretages iht. reglerne om transfer pricing og retter sig principielt efter, om direktøren har...
Repowering

Repowering

Fra 2021 ophører de oprindelige støtteordninger fastlagt i den tyske lov om støtte til vedvarende energi (EEG) fra 2000. Dermed falder også subventionen af ca. 15.000 vindkraftanlæg væk i løbet af de næste 10 år – og for mange danske investorer med vindmøller i...
Betalingshenstand under corona-krisen

Betalingshenstand under corona-krisen

Frem til den 31.12.2020 er det fortsat muligt at ansøge om betalingshenstand for skatter og afgifter, der allerede skulle være betalt eller forfalder til betaling senest med udgangen af året for de skatte- og afgiftsarter, som forvaltes af de enkelte...