Udlejer du eller jeres virksomhed fast ejendom i Tyskland så vær opmærksom på følgende særregler under corona-krisen

Husleje – udlejning til private og mindre erhvervsdrivende

Likviditet. Ingen ekstraordinær ret til opsigelse når forbrugere og små erhvervsdrivende undlader betaling af husleje. Samtidig ingen ret til tilbageholdelse af tilbagebetaling af kreditter og banklån.

Normalt giver tysk lovgivning udlejeren ret til ekstraordinær opsigelse, når lejeren osv. er i mora med to rater. Men iflg. corona-loven må slutforbrugere eller små erhvervsdrivende („Verbraucher oder Kleinstunternehmer“) ikke opsiges i perioden fra 1.4. til 30.6.2020.

Det betyder, at udlejere ikke kan opsige lejere, der kommer i betalingsmora med huslejen i perioden fra 1. april 2020 til 30. juni 2020, når dette skyldes følgerne af corona-pandemien. Dermed er regulære og undtagelsesvise opsigelser af lejemål umulige i den nævnte periode. Opsigelse er udelukket til 30. juni 2022. Lejeren har altså to år til at udligne den ikke betalte husleje. Derefter har udlejeren opsigelsesret igen. Lejeren fritages dog ikke for forpligtelsen til at betale ydelsen. Men han kommer ikke i mora og skal ikke betale for følgerne heraf.

En opsigelse af andre årsager er dog tilladt. For eksempel er det stadigvæk tilladt at opsige et lejemål pga. eget behov (”Eigenbedarf”).

SÆRREGLER FOR TELEFON, GAS, VAND, STRØM

Ingen særregler for kreditter eller banklån til finansiering. Men der gælder dog særregler, når en forbruger eller en mindre erhvervsdrivende før den 8. marts 2020 er indgået forpligtelser i såkaldte vedvarende skyldforhold (”Dauerschuldverhältnisse”) som f.eks. vand, gas og strøm. Hvis skyldner pga. corona-krisen ikke kan betale, så kan han undlade betaling indtil den 30. juni 2020, hvis hans livsunderhold eller den (lille) virksomheds økonomiske grundlag er i fare. Denne regel gælder for „alle væsentlige vedvarende skyldforhold („Dauerschuldverhältnisse“), som tjener til dækning af rimelige ydelser til eksistensens opretholdelse“. Udtrykkeligt undtaget herfra er leje-, pagt-, låne- og arbejdskontrakter. Et elforsyningsselskab eller telekommunikationsselskab kan dog vægre sig imod dette. Dette er udelukket, hvis det er urimeligt („unzumutbar“), og det økonomiske grundlag for forsynings- eller teleselskabet er i fare. Under de nævnte forudsætninger behøver forbrugere ikke at betale de pågældende udgifter fra den 1. april 2020. Den tyske regering forbeholder sig at forlænge denne regel til 30. september 2020.

PAS PÅ!

Desværre benytter store forretningskæder sig af denne mulighed, der egentlig var bestemt for slutforbrugere og små erhvervsdrivende. Den tyske erhvervsminister har den 31.03.2020 bebudet at ville skride ind.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få seneste nyt om de mange forhold, du skal være opmærksom på i Tyskland.
Vi udsender regelmæssigt digitale nyhedsbreve til alle, der gerne vil være på forkant med udviklingen.

Tilmeld