Dantax informerer løbende om støttemuligheder

Corona-krisen stiller mange virksomheder over for særlige økonomiske udfordringer. DANTAX informerer her løbende om de aktuelle news for danske virksomheder og private med interesser i Tyskland. Vi forsøger at holde siden så aktuel som mulig – trods de mange offentlige tiltag og initiativer, der nogle gange skifter meget hurtigt.

NYT 2021

Lettelser på det skattemæssige område

Her kun et kort overblik:

Udvidelse af muligheden for tabsfremførsel; tyske virksomheder, der skranter pga. corona, kan aktualisere aconto-betalingerne til SKAT. Det vil sige nedsætte dem til et aktuelt niveau, så de baseres på den skrantende situation 2021 og ikke på en (muligvis) god indtjening i 2019, da der herskede normale forhold.

Bedre afskrivningsmuligheder: Der er indført bedre muligheder for afskrivning af bevægelige aktiver.

Udsættelse/hensættelse af forfalden skat: Hensættelse af allerede forfaldne eller inden den 31. marts 2021 forfaldne skattebetalinger. Dette omfatter

  • Indkomstskat
  • Selskabsskat (Körperschaftsteuer)
  • Kirkeskat
  • Solidaritätszuschlag
  • Moms

Skattebetalinger kan dog længst udsættes til 30. juni 2021.

 

Moms – permanent fristforlængelse af indberetning

Der findes en særlig mulighed for permanent forlængelse af momsindbetalingerne med en måned. Nu kan det opnås uden hhv. med nedsat aconto-betaling. Normalt skal der indbetales 1/11 af det forventede momstilsvar. Dette gives ikke automatisk, men kræver ansøgning.

Den 01.07.2020 gik starten for en 130 € mia. omfattende konjunktur- og fremtidspakke med flere tiltag inden for skatter og moms samt støtte til fremtidsprojekter inden for it og fremtidsteknologier. Dantax nyhedsbrev af den 30.06.2020 giver et omfattende overblik over de mange tiltag, læs mere her. Her rapporterer vi om de tyske tiltag, der også kan komme danske eksporterhverv til gode, når hjulene kommer i gang med fremtidsprojekter i det tyske erhvervsliv. Stikordene er it og digitalisering samt bæredygtig vækst.

Skattemyndighederne har givet skattelettelser: Som udgangspunkt gælder lempelserne for tyske virksomheder, f.eks. AG, KG, GmbH. Tyske løndriftssteder for danske virksomheder i Tyskland kan derfor ikke søge andre lempelser end lønkompensation og muligvis ændring vedr. moms (se nedenfor under MOMS), men må søge hjælp i Danmark for den danske virksomhed.

INDKOMST-, ERHVERVS- OG SELSKABSSKAT / A CONTO BETALINGER

Selskaber og enkeltmandsvirksomheder, der kan dokumentere, at de er direkte og ikke ubetydeligt ramt af corona-krisen, kan ansøge om følgende lempelser i forbindelse med indkomst- og selskabsskattebetalinger:

1. Der kan ansøges om udsættelse af den forfaldne indkomst- og selskabsskat indtil den 31. december 2020. Normalt bliver den udsatte skat forrentet, men her opstår ingen renter. Skattemyndighederne har bebudet ikke at stille strenge krav til godkendelse af udsættelsen. Virksomhederne er selvfølgelig nødt til at dokumentere, at de er direkte berørt af corona- krisen, men de behøver ikke at fremlægge detaljeret dokumentation for omfanget af den opståede skade.

2. Der kan ansøges om justeringer af forskud vedr. indkomst-, selskabs- og erhvervsskat. Hvis indkomsten forventes at være lavere i år, kan der ansøges om nedsættelse af de løbende a conto skattebetalinger. Det kræver ansøgning så tidligt som muligt til rette Finanzamt og sker ikke automatisk.

3. Vollstreckungsmaßnahmen / Tvangsfuldbyrdelse
Skattemyndighederne har bebudet at afholde sig fra tvangsfuldbyrdelse indtil udgangen af 2020. Sanktioner for forsinket betaling (f.eks. morarenter) falder dermed bort i perioden fra 19. marts 2020 til 31. december 2020, så længe skyldneren af en skyldig skattebetaling er direkte berørt af konsekvenserne af corona-pandemien.

MOMS

Momsen sænkes i perioden fra 1.7. til 31.12.2020 til 16 % hhv. 5%. Det har betydning for ydelser – og især for delydelser, der overdrages i dette tidsrum (f.eks. byggeydelser og varige ydelser som husleje, leasing osv. Vi henviser til Dantax nyhedsbrev om den midlertidige momsnedsættelse, læs mere her.

Den 19.03.2020 lukkede de tyske skattemyndigheder op for mulige momslempelser. Lempelserne gælder for alle brancher, enkeltmandsvirksomheder, selskaber og liberale erhverv. Disse lempelser inden for moms kan dog kun opnås, når det kan dokumenteres over for skattemyndighederne, at virksomheden er økonomisk hårdt ramt af corona-krisen. Der er tale om følgende lettelser:

1. Hvis man har betalt momsdepositum for at opnå varig fristforlængelse for indberetning af moms, kan man ansøge om at få refunderet depositum – fristforlængelsen gælder alligevel. Virksomheden skal søge i den delstat, hvor den er momsregistreret.

2. Momsindberetning skal fortsat ske i henhold til de normale frister. Men betaling af skyldig moms kan udsættes med en ansøgning om rentefri henstand. Det gælder for momsindberetninger indtil den 31.12.2020. Der er ikke tale om nedsættelse eller annullering af betaling af momsen. Det drejer sig udelukkende om en mulig udsættelse af betaling af momsen til et senere tidspunkt, eller at der aftales ratebetaling.

3. Fra og med 19.03.2020 bliver der ikke fastsat forsinkelsestillæg (som er 1% p.m.) for for sen betaling af moms. Desuden vil der ikke ske tvangsfuldbyrdelser fra tysk SKATs side. Det gælder indtil 31.12.2020.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få seneste nyt om de mange forhold, du skal være opmærksom på i Tyskland.
Vi udsender regelmæssigt digitale nyhedsbreve til alle, der gerne vil være på forkant med udviklingen.

Tilmeld