Overgangsstøtte

Corona-überbrückungshilfe (overgangsstøtte) til små og mellemstore virksomheder for månederne juni til august 2020

Den tyske forbundsregering i Berlin har vedtaget yderligere støtteprogrammer for små og mellemstore virksomheder i alle brancher, soloselvstændige (enkeltmandsvirksomheder) og liberale erhverv, der har fået problemer på grund af corona-krisen.

Målet er at garantere den økonomiske eksistens og at by-passe aktuelle likviditetsproblemer på grund af løbende driftsomkostninger, som for eksempel husleje, kreditter til driftslokaler og leasingrater.

1. Omfanget af overgangsstøtten:

 • Op til 3.000 € per måned ved op til 5 beskæftigede
 • Op til 5.000 € per måned ved op til 10 beskæftigede
 • Op til 50.000 € per måned ved mere end 10 beskæftigede

Der kan ansøges om overgangsstøtten til løbende driftsomkostninger i følgende omfang:

 •  80% af driftsomkostningerne, når omsætningen pr. måned er mindre end 70% sammenholdt med samme måned i 2019
 • 50% af driftsomkostningerne, når omsætningen pr. måned er mindre end 50% til 70% sammenholdt med samme måned i 2019
 • 40% af driftsomkostningerne, når omsætningen pr. måned er mindre end 40% til 50% sammenholdt med samme måned i 2019

I hvert enkelt af de 16 forbundslande findes der yderligere programmer til straks-støtte, der kan afvige i omfang. De gælder kun for virksomheder med sæde/hjemsted eller driftssted i det pågældende forbundsland.

2. Berettiget til at ansøge er:

  • Virksomheder, liberale erhverv og enkeltmandsvirksomheder
  • Som driver forretningen fra et driftssted og/eller sæde for forretningsledelsen i indland (Tyskland)
  • Som er stiftet inden 01.11.2019
  • Som ikke opfylder to af de følgende betingelser i de sidste to regnskabsår inden 01.01.2020:

    

   • Balancesum større end 43 mio. €
   • Omsætning større end 50 mio. €
   • Mere end 249 beskæftigede

 

For associerede selskaber og koncerner gælder, at de kun kan ansøge om tilskud for hele koncernen. Hvis moderselskabets hjemsted og/eller ledelse ikke ligger i Tyskland, kan de ikke få tilskud.

3. Forudsætning:

Der skal være tale om et likviditetsproblem på grund af corona-krisen. Det betyder at:

 • Omsætningen i april og maj 2020 skal være mindst 60% mindre end i april og maj 2019
 • Omsætningen i månederne juni, juli og august skal være faldet med mindst 40% i forhold til omsætningen i samme periode i 2019

Derudover må virksomheden ikke have haft økonomiske problemer pr. 31.12.2019.
Vi nævner her et par enkelte eksempler på det, der defineres som økonomiske problemer – for eksempel når et GmbH, der allerede har ageret på markedet i længere tid, har mistet halvdelen af selskabskapitalen som følge af tab. Hos nystiftede selskaber må gældsætningsgraden ikke udgøre mere end 7,5.

4. Ansøgning:

Ansøgningen kan kun indsendes i elektronisk form og kun af en tysk revisor. Det tilsvarende program/link bliver aktiveret af myndighederne fra og med den 10.07.2020.

Revisor er forpligtet til at gennemgå den dokumentation, som han får af virksomheden til brug ved ansøgningen.

ANSØGNINGSFRISTEN UDLØBER DEN 31.08.2020

5. VIGTIGT:

Kun virksomheder, der også virkelig opfylder forudsætningerne og lider hårdt under corona-krisen, kan modtage overgangsstøtten (Überbrückungshilfe).

I ansøgningen skal der forsikres på tro og love, at angivelserne er korrekte. Hvis der afgives usande angivelser, kan det have strafferetslige konsekvenser. Forældelsesfristen er her 10 år. Desuden skal der opbevares dokumentation for ansøgningen i 10 år (for eksempel månedsråbalancer, udtog af den løbende bogføring, planlægningen m.v.).

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få seneste nyt om de mange forhold, du skal være opmærksom på i Tyskland.
Vi udsender regelmæssigt digitale nyhedsbreve til alle, der gerne vil være på forkant med udviklingen.

Tilmeld

Kontakt mig!