Skattefri Corona-præmie

Bonusbetalinger til tyske ansatte på op til maks. 1.500 € er skatte- og socialforsikringsfrie. Det gælder for bonusbetalinger, som i perioden fra 1.3. til 31.12.2020 udbetales til tyske ansatte oveni den aftalte arbejdsløn. Udbetaling er også tilladt i form af naturalieløn som f.eks. tilgodesedler. Andre skattefrie ydelser kan udbetales uanset denne særlige bonus.

Den særlige skattefrie præmie gælder alle brancher og alle ansatte, men var oprindeligt tiltænkt personale på sygehuse og plejehjem, men også kassepersonale i supermarkeder og lastbilchauffører. Den tyske skatteminister udtaler: „100 procent arbejdsindsats i denne tid skal belønnes 100 procent.”

LØN – KURZARBEITERGELD (FORDELING)

1. Sygekasser – mulighed for henstand med bidrag til socialforsikringen, når der foreligger dokumentation for urimelige tilfælde. Det betyder, at der kan ansøges om betalingshenstand, hvis virksomheden er meget ramt af corona-krisen og forudsat at virksomheden allerede har udtømt alle andre muligheder for at styrke sin likviditet.

2. Arbejdsformidlingen – Bundesagentur für Arbeit – Kurzarbeitergeld („arbejdsfordeling“) – Informationen zum Kurzarbeitergeld

Kurzarbeitergeld (Kug) til den ansatte

  • Kræver først afspadsering af overtimer og resterende feriedage fra 2019.
  • Fortsat lønudbetaling af mindre beløb; 67% af den sidste nettoløn (60% for medarbejdere uden børn). Ved beregningen af Kug tages der hensyn til socialforsikringsbidrag, som ellers skal betales af arbejdsgiveren alene. Det bliver ændret under corona-krisen. Der skal ikke betales A-skat eller socialforsikringsafgifter!!! Det bidrag, som arbejdsgiveren lægger ud ved udbetaling af Kug, bliver refunderet af Arbeitsagentur. Det er dermed ”kun” et problem iht. likviditeten.
  • NYT: Forbundsregeringen besluttede den 29.04.20 at forhøje dagpengesatsen for medarbejdere på fordeling, når arbejdstiden er nedsat med min. 50%. Her forhøjes satsen fra den fjerde måned på fordeling til 70% (hhv. 77% for ansatte med hjemmeboende børn) og fra den 7. måned til 80% (hhv. 87% for ansatte med hjemmeboende børn) – reglen gælder til den 31.12.2020.
  • Desuden udvides muligheden for ekstra indtægt for ansatte på fordeling: Fra den 01.05.2020 må ansatte uanset branche have en ekstra indtjening ved siden af det egentlige job, dog i alt på op til den normale månedlige indtægt. Denne regel gælder ligeledes frem til 31.12.2020.
  • Digital ansøgning fra arbejdsgiver for den ansatte.
  • Udgiften refunderes af Arbeitsagentur (den tyske arbejdsformidling).
  • Nyt: kan ansøges med tilbagevirkende kraft fra og med 01.03.2020!!

Problem likviditet: Arbejdsgiveren skal udbetale Kurzarbeitergeld og betale socialforsikringsafgifter, men får ”senere” beløbene refunderet fra Arbeitsagentur.

Reglerne om Kurzarbeitergeld er meget detaljerede og indviklede. Men som tommelfingerregel kan det antages, at arbejdsgiveren sparer omkring 50% af sine lønomkostninger, når beskæftigelsestiden for medarbejderen reduceres med 50%.

Forbundsrådet godkendte den 15. maj den såkaldte ”Sozialschutz-Paket II”, som Forbundsdagen havde vedtaget dagen inden.

Forbundsregeringen fik desuden mandat til under usædvanlige omstændigheder at forlænge muligheden for at modtage dagpenge under fordeling fra 12 mdr. til 24 mdr. frem til 2021. Denne mulighed gives normalt kun, når arbejdsmarkedet ”kollaberer helt”.

Desuden garanterer loven, at den ekstra indtægt ikke modregnes i de supplerende dagpenge, hvis/selv om det drejer sig om et minijob inden for de såkaldte systemrelevante områder.

Læger tilsluttet sygesikringen modtager ikke supplerende dagpenge under fordeling, da forbundsregeringen i marts besluttede, at læger og psykoterapeuter tilsluttet sygesikringen får kompensation for den manglende indtægt § 87a, stk. 3b, s. 3 SGB V. Myndighederne begrunder beslutningen med, at kompensationen virkede som en forsikring, således at der ikke var grundlag for udbetaling af supplerende dagpenge.
Undtaget er evt. læger med mange privat forsikrede patienter, hvor et manglende patientgrundlag grundet corona-krisen kunne være eksistenstruende.

Ansøgning om supplerende dagpenge under arbejdsfordeling

Til orientering har vi oversat formularen fra Agentur für Arbeit (det tyske jobcenter) vedr. ansøgning om supplerende dagpenge ifm. arbejdsfordeling under corona-krisen.

Vi gør dog opmærksom på, at denne udelukkende giver et overblik og ikke kan erstatte rådgivning i de enkelte tilfælde.

Kontakt os gerne for spørgsmål og yderligere informationer.

Download ansøgning på tysk.

Download oversættelse på dansk.

Ved hjælp af beregningsprogrammet ”Kurzarbeiter-Rechner” er det muligt at få udregnet, hvilket beløb man ca. har til rådighed i forbindelse med arbejde på fordeling. Vi gør dog opmærksom på, at vi ikke kan garantere for rigtigheden af de beregnede tal. Det giver dog en tendens.

Dieser Kurzarbeitergeld-Rechner ist ein kostenloser Service von nettolohn.de

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få seneste nyt om de mange forhold, du skal være opmærksom på i Tyskland.
Vi udsender regelmæssigt digitale nyhedsbreve til alle, der gerne vil være på forkant med udviklingen.

Tilmeld