KfW Corona-støtte: Lån til tyske virksomheder

I Tyskland starter Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) støtteprogrammer for virksomheder, selvstændige og liberale erhverv, der er kommet i økonomiske vanskeligheder på grund af corona-krisen.

KfW-straks-kreditter til selvstændige og SMVer (KfW-Schnellkredite)

På grundlag af den tilpassede støtteramme, som EU-Kommissionen offentliggjorde den 03.04.20 indførte forbundsregeringen omfattende KfW-straks-kreditter.

De hurtige kreditter fra KfW til selvstændige/liberale erhverv og SMV’er omfatter følgende tiltag:

Under forudsætning af at en selvstændig eller SMV i 2019 eller i gennemsnit i de sidste 3 år havde overskud, skal der gives en straks-kredit ud fra følgende nøgletal:

  • Selvstændige eller SMV’er med mere end 10 beskæftigede, der har været aktiv på markedet siden 01.01.2019
  • Maks. kredit: op til 25% af årsomsætningen 2019 per virksomhedsgruppe

    

   • Maks. 500.000 EUR per virksomhedsgruppe med mere end 10 medarbejdere til og med 50 ansatte hos den ansøgende virksomhed.
   • Maks. 800.000 EUR per virksomhedsgruppe med mere end 50 medarbejdere hos den ansøgende virksomhed.

  • Virksomheden må ikke have været i vanskeligheder frem til den 31.12.2019 og skal frem til dette tidspunkt kunne fremvise ”ordnede økonomiske forhold”.
  • Forrentning aktuelt 3% med en løbetid på 10 år.
  • Der kan opnås to fradragsfrie år til at begynde med for at nedsætte belastningen her og nu.
  • KfW overtager risikoen 100%
  • Der skal ikke foretages risikoanalyse af egen bank.

 

Kreditter og garantier

 • Betingelserne lempes for KfW-kreditter for ”Bestandsunternehmen” (virksomheder der har været på markedet i mere end 5 år) og ERP-kreditter (ERP-Kredit universell) til iværksættere (for virksomheder under 5 år). Overtagelse af risikoen forhøjes (op til 80% for kreditter til driftsomkostninger op til 200 mio. EUR). Disse tiltag står også til rådighed for større virksomheder med en omsætning på op til 200 mia. EUR (hidtil 500 mio. EUR). 
 • KfW-vækstkreditten står ligeledes til rådighed for større virksomheder. Den hidtidige omsætning på 2 mia. EUR forhøjes til 5 mia. EUR. Den stilles til rådighed for tiltag inden for konsortial-finansiering uden krav til bestemte områder – hidtil blev kreditten udelukkende givet til innovation og digitalisering. Risikoovertagelsen forhøjes fra 50% til 70%. 
 • For virksomheder med en omsætning på mere end 5 mia. EUR undersøges de enkelte tilfælde fortsat.

Der skal søges om KfW- og ERP-kreditter via bank eller sparekasse. Yderligere informationer findes på KfWs website og hos alle banker og sparekasser.

Fra den 23.03.2020 kan virksomheder, selvstændige og liberale erhverv ansøge om lån hos deres tyske bank eller sparekasse til investeringer og driftsmidler, f.eks. til løbende omkostninger til husleje, personale, el, varme, rådgivning, øvrige faste betalinger og forud finansierede ordrer, når ansøger inden den 31.12.2019 ikke befandt sig i økonomiske vanskeligheder.

KfW overtager en del af risikoen for den bank, der skal finansiere lånet og forhøjer dermed chancen for at få kredittilsagn fra banken.

Der findes KfW corona-støttelån for virksomheder der har været på markedet

 • i mere end 5 år

 • under 5 år

Desuden findes der et særligt program for konsortier fra 25 mio. euro.

KFW-KREDIT FOR VIRKSOMHEDER, DER HAR VÆRET PÅ MARKEDET I MERE END 5 ÅR

KfW kan overtage en del af bankens risiko for kreditter, investeringer og driftsmidler:

 • For store virksomheder (> 250 medarbejdere, > 50 mio. euro omsætning eller > 43 mio. euro balancesum) –> op til 80% overtagelse af risikoen.
 • For små og mellemstore virksomheder (< 250 medarbejdere og < 50 mio. euro omsætning eller < 43 mio. euro) –> op til 90% overtagelse af risikoen.

For hver enkelt virksomhedsgruppe kan der ansøges om op til 1 mia. euro.

Kreditten er begrænset til maks.:

 • 25 % af årets omsætning 2019 eller
 • det dobbelte af lønomkostningerne fra 2019 eller
 • det aktuelle behov for finansiering for de næste 18 måneder for små og mellemstore virksomheder hhv. 12 måneder for store virksomheder eller
 • 50 % af virksomhedens samlede gældsbyrde for kreditter over 25 mio. euro.
KFW-KREDIT FOR UNGE VIRKSOMHEDER, DER HAR VÆRET PÅ MARKEDET I UNDER 5 ÅR

“ERP-Gründerkredit – Universell”

For virksomheder, der har været på markedet i min. 3 år, kan der ansøges om en kredit til investeringer og driftsmidler. KfW overtager følgende risiko:

 • For store virksomheder (> 250 medarbejdere, > 50 mio. euro omsætning eller > 43 mio. euro balancesum) –> op til 80% overtagelse af risikoen.
 • For små og mellemstore virksomheder (< 250 medarbejdere og < 50 mio. euro omsætning eller < 43 mio. euro ) –> op til 90% overtagelse af risikoen.

For hver enkelt virksomhedsgruppe kan der ansøges om op til 1 mia. euro.

Kreditten er begrænset til maks.:

 • 25 % af årets omsætning 2019 eller
 • det dobbelte af lønomkostningerne for 2019 eller
 • det aktuelle behov for finansiering for de næste 18 måneder for små og mellemstore virksomheder hhv. 12 måneder for store virksomheder eller
 • 50 % af virksomhedens samlede gældsbyrde for kreditter over 25 mio. euro.
KFW-SÆRPROGRAM FOR KONSORTIER („SONDERPROGRAMM – KONSORTIALFINANZIERUNGEN) FRA 25 MIO. EURO

Direkte andele til finansiering af konsortier

KfW overtager andele i  bankkonsortier til finansiering af investeringer og driftsmidler for mellemstore og store virksomheder. Herved overtager KfW op til 80 % af risikoen, dog maksimalt 50 % af risikoen for den samlede gældsbyrde. Derved forhøjes chancen for at få en individuel og tilpasset finansiering af konsortier.

KfW’s risikoandel er på mindst 25 mio. euro og er begrænset til

 • 25 % af årets omsætning 2019 eller
 • det dobbelte af lønomkostningerne for 2019 eller
 • det aktuelle behov for finansiering for de næste 12 måneder.

Som en option kan banker, der deltager i konsortiet, opnå genfinansiering gennem KfW.

Hvis din virksomhed har brug for en kreditgaranti („Kreditbürgschaft“), skal du henvende dig til den officielle statslige garantibank i den tyske delstat, hvor din virksomhed ligger.

HVORDAN KAN MAN ANSØGE OM STØTTE FRA FORBUNDSREGERINGEN?

Under denne likviditetspakke fra forbundsregeringen har KfW til opgave at fremme den kortfristede tildeling af kreditter til virksomhedernes likviditet. KfW vil her tage udgangspunkt i de eksisterende kreditter til virksomheder, selvstændige og liberale erhverv og derved forbedre adgangsbetingelserne og konditionerne.

Vær opmærksom på, at det ikke drejer sig om tilskud.

Når du vil ansøge om en kredit, skal du henvende dig til din sædvanlige bank (”Hausbank”).

Du skal afstemme fremgangsmåden med din sædvanlige bank – også mht. hvilke bilag der skal bruges i det enkelte tilfælde. Normalt er fremgangsmåden som følger:

 1. Henvend dig til din sædvanlige bank og aftal den nødvendige kreditsum.
 2. Aftal med din sædvanlige bank, hvilke bilag der er nødvendige i dit tilfælde. Der er navnlig brug for de sidste årsregnskaber, driftsøkonomiske analyser („betriebswirtschaftliche Auswertungen“- „BWA“) og en beregning af den nødvendige kreditsum samt bilag over planlægningen. Vi hjælper gerne med at sætte disse bilag sammen.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få seneste nyt om de mange forhold, du skal være opmærksom på i Tyskland.
Vi udsender regelmæssigt digitale nyhedsbreve til alle, der gerne vil være på forkant med udviklingen.

Tilmeld