Headergrafik
Corona-Soforthilfe (”straksstøtte”) til små erhvervsdrivende og enkeltmandsvirksomheder

Den tyske forbundsregering i Berlin har vedtaget støtteprogrammer for små virksomheder i alle brancher, soloselvstændige (enkeltmandsvirksomheder) og liberale erhverv, der har fået problemer på grund af corona-krisen.

Målet er at garantere den økonomiske eksistens og at bypasse aktuelle likviditetsproblemer på grund af løbende driftsomkostninger, som for eksempel husleje, kreditter til driftslokaler og leasingrater.

1.       Omfanget af straksstøtten:

  • Op til 9.000 € engangsbetaling for 3 måneder ved op til 5 beskæftigede
  • Op til 15.000 € engangsbetaling for 3 måneder ved op til 10 beskæftigede.

I hvert enkelt af de 16 forbundslande findes der yderligere straksprogrammer, der kan afvige i omfang. De gælder kun for virksomheder med sæde/hjemsted eller driftssted i det pågældende forbundsland.

2.       Berettiget til at søge:

  • Enkeltmandsvirksomheder („Soloselbstständige“)
  • Liberale erhverv
  • Mindre virksomheder inkl. landmænd
  • Hver især med op til 10 beskæftigede
  • Driftssted eller sæde for forretningsledelsen i indland (Tyskland)

3.       Forudsætning:

Der skal være tale om et likviditetsproblem på grund af corona-krisen. Det betyder at:

  • Mere end halvdelen af ordrerne fra tiden inden den 11. marts 2020 skal være faldet bort på grund af krisen og/eller
  • Der skal være en tilbagegang i omsætningen eller honoraret i den indeværende og/eller tilbageliggende måned på mindst 50 procent sammenlignet med omsætningen i samme måned i det foregående år (ved nyetablerede virksomheder i sammenligning med foregående måneder) og/eller
  • Mulighederne for omsætning er massivt indskrænket på grund af myndighedernes corona-bestemmelser.

Derudover må der ikke have eksisteret nogle økonomiske problemer pr. 31.12.2019.
Vi nævner her et par enkelte eksempler på det, der defineres som økonomiske problemer – for eksempel når et GmbH, der allerede har ageret på markedet i længere tid, har mistet halvdelen af selskabskapitalen som følge af tab. Hos nystiftede selskaber må gældsætningsgraden ikke udgøre mere end 7,5.

4.       Ansøgning:

Ansøgningen skal indsendes i det tyske forbundsland, hvor virksomheden har driftssted eller ledelsen har sæde. Links til ansøgningerne i de enkelte forbundslande finder man under

  https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Dossier/coronavirus.html#id1694894

under punktet „Soforthilfe“.

Ansøgningsfristen udløber den 31.05.2020

5.       Vigtigt:

Kun virksomheder, der også virkelig opfylder forudsætningerne og lider hårdt under corona-krisen, kan modtage "Soforthilfe".

I ansøgningen skal der forsikres på tro og love, at angivelserne er korrekte. Hvis der afgives usande angivelser, kan det have strafferetslige konsekvenser.

Ansøgningsblanketterne findes desværre kun på tysk.

Som et eksempel har vi oversat ansøgningen gældende i Schleswig-Holstein. Ansøgningsblanketterne for de enkelte forbundslande kan evt. afvige noget.

Kontakt

Kontakt