Headergrafik
skattefri coronapræmie

Bonusbetalinger til tyske ansatte på op til maks. 1.500 € er skatte- og socialforsikringsfrie. Det gælder for bonusbetalinger, som i perioden fra 1.3. til 31.12.2020 udbetales til tyske ansatte oveni den aftalte arbejdsløn. Udbetaling er også tilladt i form af naturalieløn som f.eks. tilgodesedler. Andre skattefrie ydelser kan udbetales uanset denne særlige bonus.

Den særlige skattefrie præmie gælder alle brancher og alle ansatte, men var oprindeligt tiltænkt personale på sygehuse og plejehjem, men også kassepersonale i supermarkeder og lastbilchauffører. Den tyske skatteminister udtaler: „100 procent arbejdsindsats i denne tid skal belønnes 100 procent."

LØN – Kurzarbeitergeld (fordeling)

1. Sygekasser – mulighed for henstand med bidrag til socialforsikringen, når der foreligger dokumentation for urimelige tilfælde. Det betyder, at der kan ansøges om betalingshenstand, hvis virksomheden er meget ramt af corona-krisen og forudsat at virksomheden allerede har udtømt alle andre muligheder for at styrke sin likviditet.

2. Arbejdsformidlingen - Bundesagentur für Arbeit – Kurzarbeitergeld („arbejdsfordeling“) – Informationen zum Kurzarbeitergeld

Kurzarbeitergeld (Kug) til den ansatte

  • Kræver først afspadsering af overtimer og resterende feriedage fra 2019.
  • Fortsat lønudbetaling af mindre beløb; 67% af den sidste nettoløn (60% for medarbejdere uden børn). Ved beregningen af Kug tages der hensyn til socialforsikringsbidrag, som ellers skal betales af arbejdsgiveren alene. Det bliver ændret under corona-krisen. Der skal ikke betales A-skat eller socialforsikringsafgifter!!! Det bidrag, som arbejdsgiveren lægger ud ved udbetaling af Kug, bliver refunderet af Arbeitsagentur. Det er dermed ”kun” et problem iht. likviditeten.
  • Digital ansøgning fra arbejdsgiver for den ansatte.
  • Udgiften refunderes af Arbeitsagentur (den tyske arbejdsformidling).
  • Nyt: kan ansøges med tilbagevirkende kraft fra og med 01.03.2020!!

Problem likviditet: Arbejdsgiveren skal udbetale Kurzarbeitergeld og betale socialforsikringsafgifter, men får ”senere” beløbene refunderet fra Arbeitsagentur.

Reglerne om Kurzarbeitergeld er meget detaljerede og indviklede. Men som tommelfingerregel kan det antages, at arbejdsgiveren sparer omkring 50% af sine lønomkostninger, når beskæftigelsestiden for medarbejderen reduceres med 50%.

Ansøgning om supplerende dagpenge under arbejdsfordeling

Til orientering har vi oversat formularen fra Agentur für Arbeit (det tyske jobcenter) vedr. ansøgning om supplerende dagpenge ifm. arbejdsfordeling under corona-krisen.

Vi gør dog opmærksom på, at denne udelukkende giver et overblik og ikke kan erstatte rådgivning i de enkelte tilfælde.

Kontakt os gerne for spørgsmål og yderligere informationer.

Download ansøgning på tysk.

Download oversættelse på dansk.

Ved hjælp af beregningsprogrammet ”Kurzarbeiter-Rechner” er det muligt at få udregnet, hvilket beløb man ca. har til rådighed i forbindelse med arbejde på fordeling. Vi gør dog opmærksom på, at vi ikke kan garantere for rigtigheden af de beregnede tal. Det giver dog en tendens.

Dieser Kurzarbeitergeld-Rechner ist ein kostenloser Service von nettolohn.de
*Bruttolohn = bruttoløn, Steuerklasse = skatteklassen, Ihr Arbeitsplatz = forbundsland, Kinderfreibetrag = antal børn

Kontakt

Kontakt