Headergrafik
KfW corona-støtte: Lån til tyske virksomheder

I Tyskland starter Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) støtteprogrammer for virksomheder, selvstændige og liberale erhverv, der er kommet i økonomiske vanskeligheder på grund af corona-krisen.

Fra den 23.03.2020 kan virksomheder, selvstændige og liberale erhverv ansøge om lån hos deres tyske bank eller sparekasse til investeringer og driftsmidler, f.eks. til løbende omkostninger til husleje, personale, el, varme, rådgivning, øvrige faste betalinger og forud finansierede ordrer, når ansøger inden den 31.12.2019 ikke befandt sig i økonomiske vanskeligheder.

KfW overtager en del af risikoen for den bank, der skal finansiere lånet og forhøjer dermed chancen for at få kredittilsagn fra banken.

Der findes KfW corona-støttelån for virksomheder der har været på markedet

 • i mere end 5 år

 • under 5 år

Desuden findes der et særligt program for konsortier fra 25 mio. euro.

KfW-kredit for virksomheder, der har været på markedet i mere end 5 år

KfW kan overtage en del af bankens risiko for kreditter, investeringer og driftsmidler:

 • For store virksomheder (> 250 medarbejdere, > 50 mio. euro omsætning eller > 43 mio. euro balancesum) –> op til 80% overtagelse af risikoen.
 • For små og mellemstore virksomheder (< 250 medarbejdere og < 50 mio. euro omsætning eller < 43 mio. euro) –> op til 90% overtagelse af risikoen.

For hver enkelt virksomhedsgruppe kan der ansøges om op til 1 mia. euro.

Kreditten er begrænset til maks.:

 • 25 % af årets omsætning 2019 eller
 • det dobbelte af lønomkostningerne fra 2019 eller
 • det aktuelle behov for finansiering for de næste 18 måneder for små og mellemstore virksomheder hhv. 12 måneder for store virksomheder eller
 • 50 % af virksomhedens samlede gældsbyrde for kreditter over 25 mio. euro.
KfW-kredit for unge virksomheder, der har været på markedet i under 5 år

"ERP-Gründerkredit – Universell"

For virksomheder, der har været på markedet i min. 3 år, kan der ansøges om en kredit til investeringer og driftsmidler. KfW overtager følgende risiko:

 • For store virksomheder (> 250 medarbejdere, > 50 mio. euro omsætning eller > 43 mio. euro balancesum) –> op til 80% overtagelse af risikoen.
 • For små og mellemstore virksomheder (< 250 medarbejdere og < 50 mio. euro omsætning eller < 43 mio. euro ) –> op til 90% overtagelse af risikoen.

For hver enkelt virksomhedsgruppe kan der ansøges om op til 1 mia. euro.

Kreditten er begrænset til maks.:

 • 25 % af årets omsætning 2019 eller
 • det dobbelte af lønomkostningerne for 2019 eller
 • det aktuelle behov for finansiering for de næste 18 måneder for små og mellemstore virksomheder hhv. 12 måneder for store virksomheder eller
 • 50 % af virksomhedens samlede gældsbyrde for kreditter over 25 mio. euro.
KfW-særprogram for konsortier („Sonderprogramm – Konsortialfinanzierungen) fra 25 mio. euro

Direkte andele til finansiering af konsortier

KfW overtager andele i  bankkonsortier til finansiering af investeringer og driftsmidler for mellemstore og store virksomheder. Herved overtager KfW op til 80 % af risikoen, dog maksimalt 50 % af risikoen for den samlede gældsbyrde. Derved forhøjes chancen for at få en individuel og tilpasset finansiering af konsortier.

KfW’s risikoandel er på mindst 25 mio. euro og er begrænset til

 • 25 % af årets omsætning 2019 eller
 • det dobbelte af lønomkostningerne for 2019 eller
 • det aktuelle behov for finansiering for de næste 12 måneder.

Som en option kan banker, der deltager i konsortiet, opnå genfinansiering gennem KfW.

Hvis din virksomhed har brug for en kreditgaranti („Kreditbürgschaft“), skal du henvende dig til den officielle statslige garantibank i den tyske delstat, hvor din virksomhed ligger.

Hvordan kan man ansøge om støtte fra Forbundsregeringen?

Under denne likviditetspakke fra forbundsregeringen har KfW til opgave at fremme den kortfristede tildeling af kreditter til virksomhedernes likviditet. KfW vil her tage udgangspunkt i de eksisterende kreditter til virksomheder, selvstændige og liberale erhverv og derved forbedre adgangsbetingelserne og konditionerne.

Vær opmærksom på, at det ikke drejer sig om tilskud.

Når du vil ansøge om en kredit, skal du henvende dig til din sædvanlige bank (”Hausbank”).

Du skal afstemme fremgangsmåden med din sædvanlige bank - også mht. hvilke bilag der skal bruges i det enkelte tilfælde. Normalt er fremgangsmåden som følger:

 1. Henvend dig til din sædvanlige bank og aftal den nødvendige kreditsum.
 2. Aftal med din sædvanlige bank, hvilke bilag der er nødvendige i dit tilfælde. Der er navnlig brug for de sidste årsregnskaber, driftsøkonomiske analyser („betriebswirtschaftliche Auswertungen“- „BWA“) og en beregning af den nødvendige kreditsum samt bilag over planlægningen. Vi hjælper gerne med at sætte disse bilag sammen.

Kontakt

Kontakt