Servicenavigation:

Rådgivning om moms og skat

Moms

Det kan være en uoverskuelig opgave at sætte sig ind i forskellen på de tyske og danske regler for skat og moms, når man som virksomhed står over for at skulle etablere eller udvide aktiviteter i Tyskland. Alene den danske lovgivning på området kan være svær at gennemskue, og udfordringerne bliver bestemt ikke mindre, når man handler på tværs af landegrænser.

Der er mange små, men afgørende forskelle på de danske og tyske momsregler, som man skal være opmærksom på. I Tyskland er momssatserne væsentligt mindre, ligesom kravene til dokumentationen af moms er høje. Hos Dantax er vi klædt på til at rådgive om forskellen på de momspligtige forhold, der er relevante for din virksomheds aktiviteter i Tyskland, og vi hjælper dig med at finde den bedste løsning.

Dantax hjælper med:

  • Momsregistrering
  • Momsangivelse
  • Momserklæring
  • Refusionsopgørelse
  • Momspligt i forbindelse med leasing af firmabil

Skat

For virksomheder, der har eller planlægger at igangsætte forretningsaktiviteter i Tyskland, er indsigt i de tyske skatteforhold afgørende. Det danske og tyske skattesystem adskiller sig nemlig på mange væsentlige punkter. Eksempelvis er skattesatserne i Tyskland lavere end i Danmark, men det betyder ikke, at den tyske skat fuldstændigt kan lempes i Danmark. Skatteindkomsten beregnes nemlig andeledes, eftersom afskrivningsreglerne er forskellige og udgifterne ikke på samme måde kan fratrækkes.

Dantax er specialiseret i at håndtere alle skattesager, for både erhvervsdrivende og privatpersoner, og med os som din rådgiver, kan du ubekymret drive dine aktiviteter i Tyskland. Vi optimerer skatteforholdene for din virksomhed med grundig skatteplanlægning og hjælper med at håndtere alt fra indkomstskat, beskatning af fast ejendom, selskabsskat, dobbeltbeskatning og årsrapporter.

Dantax yder professionel skatterådgivning med ekspertise inden for:

Skatteberegningsprogram

Her beregnes den tyske indkomstskat:

Beregning af skatten

Tysk Lønafregning

Tysk lønafregning 2014

Digitale Signatur

Vigtige dokumenter som fx årsregnskaber, indsigelser eller kontrakter fremsendes af DANTAX med digital signatur.

Læs mere.